Etterlyser satsing på hydrogen

– Jeg er skuffet over regjeringens satsing på alternativt drivstoff. Manglende bevilgninger kan føre til at den planlagte pumpestasjonen for hydrogen i Oslo må legges på is. Jeg håper at Navarsete retter opp underbevilgningen i revidert nasjonalbudsjett, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstre bil gjøre det billigere å velge miljøvennlige biler.

Venstre bil gjøre det billigere å velge miljøvennlige biler.
Foto: Jan Harsem

Venstre vil ha et løft for miljøvennlige biler
Venstre vil gjennomføre en rekke tiltak for å stimulere til miljøvennlig transport. – Avgiftsreduksjoner for miljøriktige firmabiler og bedre tilgang på alternativt drivstoff, kan løfte miljøet og gjøre miljøvennlige biler mer attraktive for flere, sier Venstres Borghild Tenden.

Hydrogenbiler kan være et av svarene på de store miljøututfordringene vi står overfor i samferdselssektoren. – Det er bra at hydrogenbilene nå får passere gratis gjennom bomringen, og parkere gratis på linje med elbiler. Men vi bør også redusere firmabilbeskatningen, uttaler Tenden. Rabatten på firmabilbeskatningen for el-biler i dag på 25%. Denne rabattordningen bør økes, og utvides til å gjelde både for el- og hydrogenbiler.

 Borghild Tenden, stortingsrepresentant og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Borghild Tenden, stortingsrepresentant og nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen.
Foto: Rune Kongsro

– Jeg er meget skuffet over regjeringens satsing på alternativt drivstoff. I år bevilges kun 29 millioner til hydrogen og biodrivstoff, og det kan bety at planer om en pumpestasjon for hydrogen i Oslo må legges på is. Kun 2 millioner kr er satt av til HyNor Oslo. Jeg kommer til å tå opp dette i Stortinget, og jeg håper at Navarsete retter opp underbevilgningen i revidert nasjonalbudsjett, sier Tenden. Det er tragisk at vi ikke satser nå som vi har et av verdens ledende hydrogenprosjekter på plass her i Norge.

Borgerlig vilje til å satse
Både i Oslo og Akershus viser det borgerlige flertallet viljet til å satse på hydrogen. Oslo kommune var vedtatt å bruke 20 mil over en periode på fire år på prosjektet. Akershus vil trolig også bruke et beløp i samme størrelsesorden, når den statlige finansieringen er på plass. Det er påfallende at det borgerlige flertallet i Oslo og Akershus ønsker å satse langt mer enn det den rødgrønne regjeringen gjør.

Tenden og Venstre går nå inn før følgende tiltak:
· Fjerne beskatning av elbiler og hydrogenbiler som firmabiler.
· Fjerne moms på batteriskift for elbiler.
· Fjerne moms på leasing av elbiler.
· Bygge ut hydrogenveien mellom Oslo og Stavanger, og sikre pumpestasjon for hydrogen i Oslo.

Kontaktinformasjon:
Borghild Tenden,
Stortingsrepresentant for Venstre
Tlf: 979 80 649 (m)
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**