Fritak fra forkynning, ikke fra kunnskap

Regjeringen la i dag frem forslag til nytt religionsfag. Venstre har programfestet at dagens KRL-fag skal endres og oppdateres i forhold til menneskerettighetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre er enig i at religionsfaget i skolen skal skifte navn, og er tilfreds med at det tydelig slås fast at kristendommen skal ha den kvantitativt største delen av lærestoffet i det nye faget.

– Forslaget er et forbedret utgangspunkt i forhold til høringen, men det er viktige utfordringer som gjenstår, sier Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum i en kommentar til Regjeringens forslag til nytt religionsfag som ble lagt frem i dag.

Dørum viser til at Venstre har programfestet at dagens KRL-fag skal endres og oppdateres i forhold til menneskerettighetene.

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

– Samtidig har Venstre vært klokkeklar på at det nye faget ikke skal frita elevene fra kunnskap, men fra forkynning. Kristendommen har en så sentral plass i vårt land og historie at det er naturlig at kristendommen nevnes i lovteksten og at det slås fast hvilken betydning lristendommen har i vår kultur, sier Dørum.

– Derfor er det positivt at Regjeringen har beveget seg i forhold til høringsutkastet når det gjelder kristendommens kvantitative plass i det nye faget, og at kristendommen nå er eksplisitt nevnt i lovteksten, påpeker Dørum.

– Venstre vil i den videre prosessen med faget arbeide for å tydeliggjøre at både kristendommen og andre religioner og livssyn skal presenteres med respekt ut fra sin egenart. Samtidig ser vi det som naturlig at dagens tidsbruk i undervisningen i forhold til kristendommen og de ulike religioner og livssyn kan fortsette, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**