Ja til stallbygning på Melsom VGS

I fylkestingets møte tirsdag 29. april gjentok Venstre sin støtte til et internlån for bygging av en permanent stallbygning på Melsom videregående skoles område. Forslaget ble opprinnelig fremmet som et fellesforslag fra Rødt, AP, SP, FRP og V i hovedutvalget for utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Over hinderet til hest. Fra ridestevne på Sletten i Bergen

Foto: Tore Rykkel

Bakgrunnen for å få gjennomført byggingen nå har sin årsak i at behovet for erstatning og en begrenset utvidelse av antall stallplasser, er nødvendig for å opprettholde dagens undervisningstilbud som ble vedtatt i november 2007.

Av den grunn mener vi derfor Melsom videregående skole innvilges internlån på 5 millioner, med avdragstid 20 år og med fradrag for ev. tippemidler, til nytt stallbygg for 30 hester — til delvis erstatning av dagens midlertidige stallplasser, som driftes på begrenset dispensasjon fra Mattilsynet. I tillegg til det å opprettholde skolens tilbud, er en rask iverksetting av anbud og byggeprosess nødvendig for å gi forbedret dyrevelferd og undervisningssituasjon før vinteren kommer — og for slik å spille på lag med Mattilsynet.

Venstre mener at Melsom som videregående skole på mange måter er unik med sine studieretninger. I den anledning fremmet Venstre et forslag om å be fylkesrådmannen utrede muligheten for Idrettsfag med Hest som spesialfelt ved Melsom vgs. Denne linjen vil gi generell studiekompetanse.

Forslaget fra Venstre ble enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**