Venstre vil fjerne arveavgiften

Venstre ønsker å fjerne arveavgiften ved overdragelse av familieeiendommer. Mange er i den situasjon at de ikke har råd til å beholde boligen eller hytta som har vært i familiens eie i generasjoner, fordi arveavgiften til staten blir så høy på grunn av verdistigningen på eiendommen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Valkäpääs kunstnerbolig Skibotn Troms

Venstre og Høyre har fremmet et forslag om dette i Stortinget. Forslaget går ut på at man skal slippe å betale arveavgift dersom man vil beholde en eiendom man arver. Hvis man derimot velger å selge den, trer avgiften i kraft. Dette vil gjøre det mulig for alle som ønsker det å beholde en familieeiendom, istedenfor at den med dagens ordning kun vil være mulig å kjøpe for de som har spesielt god økonomi.

Ap, SV og SP stemte i mot vårt forslag, med den begrunnelse at, sitat: “En som mottar større verdier gjennom arv, vil ha evne til å betale.” Dette mener Venstre er helt feil. For dersom man arver en hytte med stor verdi og selv ønsker å beholde den, betyr ikke det at man har midler til å betale en stor arveavgift til staten. Det er i så fall først hvis man selger stedet.

Hensikten med Venstres forslag er at mennesker med normal økonomi skal ha råd til å overta en familieeiendom. Familier som eier hytte eller bolig i et ettertraktet område må ikke komme i den situasjon at de tvinges til å selge ved et generasjonsskifte, fordi staten skal ha høy arveavgift.

Tonje Løwer Gurholt
Leder Telemark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**