Når skal Solhjell handle?

– Solhjell gjentar Djupedal og seg selv, når han snakker om hvordan han skal gjøre norsk skole til verdens beste. I stedet for å handle, stemmer regjeringspartiene systematisk ned forslag som kunne forbedret skolen, sier Venstres skolepolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

Finsk studietur
Solhjell har vært på studietur til Finland og fått den samme informasjonen som hans forgjenger Øystein Djupedal fikk, uten at det skjedde noe da. Venstre venter i spenning for å se om regjeringen og Solhjell faktisk kommer til å lage noe politikk ut av de forslagene han igjen vil se nærmere på. Solhjell sier til Dagsavisen i dag at tidlig kartlegging av elevenes problemer, og tilbud om ekstrahjelp, er svært viktig. Han vil sette inn ekstra ressurser for å ta vare på alle som sliter i første klasse, og et særlig trykk på leseopplæring.

Mange og gode nok lærere er nøkkelen
– Alle er enige i Solhjell sine visjoner, men uten mange og gode nok lærere er det en umulig oppgave Solhjell begir seg ut på, avslutter Odd Einar Dørum.

Regjeringen har stemt ned følgende forslag fra Venstre:
– Systematisk kompetanseheving gjennom lærerløft
– Nasjonale rekrutteringsplaner for å sikre mange nok lærere
– 5-årig lærerutdanning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**