Prioriter lærerne i skolen

Det viktigste vi politikere kan gjøre for skolen er å våge å prioritere. De rødgrønne partiene har lært seg Venstres slagord om å satse på lærerne, men når pengene skal brukes til utvidet skoledag og frukt og grønt i skolen, da blir det ikke mye penger igjen til etterutdanning for lærerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Regnestykket er enkelt. Regjeringspartiene vil innføre heldagsskole, noe som totalt koster 2,3 mrd. kroner i året. Nå foreslår også regjeringen (14. mars) en lovfestet plikt til å gi elevene frukt og grønt. Det nytter ikke bygge på huset dersom ikke grunnmuren er på plass. Flere lærere med høy kompetanse er helt klart viktigere enn flere timer i grunnskolen og frukt og grønt. Kvalitet er viktigere enn kvantitet.Det virker det som regjeringen har glemt.

Et annet tankekors. Samtidig som regjeringspartiene lanserer sin heldagsskole, er de taus med hensyn til en av de største utfordringene i skolen: Tilstrekkelig antall lærere. Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser blant annet at halvparten av lærerne i videregående skole er over 50 år, mens det i grunnskolen er 37 prosent i samme aldersgruppe. Hvordan vil regjeringspartiene løse dette?

Politikk handler om å prioritere. Skal vi bygge kunnskapssamfunnet må vi prioritere de offentlige kronene deretter. For Venstre handler dette om at:

Grunnopplæringen i skolen må styrkes, i stedet for å pøse ut penger på flere timer i grunnskolen med lærere som vi kommer til å mangle om få år.

Lærerne må få systematisk etter- og videreutdanning, i stedet for å innføre en lovfesting av frukt- og grøntordningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**