Møteplan Øystre Slidre Venstre januar – juni 2009

Vi har fast møtedag måndagen før kommunstyretmøtet kvar månad. Møtestad er Løken i Volbu, og tidspunktet er kl.19.00.
I tillegg møtest vi før enkelte møte i nemndene. Også desse møta er måndagar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vårhalvåret
Dato
26. januar Førnemndsmøte, form.skap/plan 29.1.
2.februar Førnemndsmøte, KUN 4.2.
6.februar 125-års-jubileum
9.februar Medlemsmøte Gunvor
16.februar Førnemndsmøte, form.skap/plan 19.2.
9.mars Førnemndsmøte, form.skap/plan 12.3.
16.mars Medlemsmøte Ellen
13.april Førnemndsmøte, form.skap/plan 16.4.
20.april Medlemsmøte Svein Erik
27.april Førnemndsmøte, form.skap/plan 30.4.
4.mai Førnemndsmøte, form.skap/plan 7.5. KUN 6.5
25.mai Medlemsmøte Kari
1.juni Førnemndsmøte, form.skap 4.6.
8.juni Førnemndsmøte, form.skap 11.6.
22.juni Medlemsmøte KUN 24.6. Gustav

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**