Glad for velvilje om hydrogen

I spørretimen i dag ble Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) konfrontert av Venstres Borghild Tenden om hun ville øke satsingen på hydrogen som klimavennlig drivstoff. – Svaret var i all hovedsak preget av velvilje, noe jeg synes er positivt, uttaler Venstres Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Tenden tok spesielt opp om regjeringen ville bidra til å realisere miljøprosjektet med en hydrogenvei mellom Oslo- og Stavanger inkludert en fyllestasjon for hydrogen i Oslo-omårdet.

– Dersom det ikke bevilges minimum 10 mill. kroner ekstra til hydrogenprosjektet i Oslo i revidert budsjett, står dette viktige miljø— og næringsutviklingsprosjektet i fare for å skrinlegges, påpeker Tenden.

Regjeringen legger fram revidert budsjett torsdag 15. mai.

– Gjennom klimaforliket har regjeringen forpliktet seg til å øke satsingen på utvikling av klimavennlig teknologi. Jeg har forventninger om at regjeringen i forbindelse med revidert budsjett, bevilger minimum 10 mill. ekstra til hydrogenprosjektet i Oslo-området. Det vil være et nødvendig løft for klimaarbeidet i landets tettest befolkede område, og vil sørge for at prosjektet videreføres, legger hun til

– Samferdselsministerens respons i spørretimen i dag var oppløftende. Hun omtalte prosjektet i positive vendinger og gav utrykk for velvilje fra regjeringens side. Det er jeg glad for, avslutter Tenden.

Det var Venstres samferdselsminister Torild Skogsholm som i sin tid tok initiativ den norske satsingen på hydrogen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**