Glem gass, bruk strøm

Bergen sentrum er sterkt plaget av luft- og partikkelforurensing fra trafikk, derfor er strømdrift det eneste rette for øyeblikket, uttaler Alf Helge Greaker, leder i Bergen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Alf Helge Greaker

Foto: Jostein Pedersen

Nestleder i Bergenhus Bydelsstyre og leder i Bergen Venstre Alf Helge Greaker mener Byråd Lisbeth Iversen først som sist må si nei til bruk av gass på Parkeringsbussene.

Bergenhus Bydelsstyre har etter forslag fra Venstre uttalt at det ikke skal ligge inne minimumskrav om bruk av naturgass i en kollektivanbudsrunde. Skal kommunen være en pådriver for å ta i bruk nye/alternative drivstoff må man ikke låse seg til bruk av fossilt brensel, sier Greaker. Dette må Byråden ta inn over seg.

Fossil gass er en like stor miljøbløff som bio-dieselproduksjon som medfører naturødeleggelser, avslutter Greaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**