Lysklætt: – Skuffet over manglende politisatsing

Venstres forslag om flere politistillinger her i landet fikk dessverre ikke flertall under
Stortingets behandling onsdag kveld. Venstres Vera Lysklætt er oppgitt. – Trygghet forutsetter et aktivt og tilgjengelig politi. Det er så enkelt at da må du ha nok politi, og da trenger vi folk, sier Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Politi

Foto: Venstre

I forslaget som Stortinget behandlet gikk Venstre inn for 3000 nye politistillinger innen ti år. Partiet ville at politiet øker rekrutteringen av sivile stillinger og politijurister med ca. 90 personer i året, samt å øke opptaket ved Politihøgskolen til ca 550 pr. år. Forslaget ville bl.a. gitt ca 2250 nye politistillinger i distriktene.

– Ap lover sterkere politisatsing, men stemmer mot alle praktiske forslag om styrking. Venstre vil øke antallet stillinger i politiet fordi vi ikke ønsker en vekterstat, men et tydelig, aktivt og synlig politi, sier Vera Lysklætt.

 - Sikkerheten til befolkningen må stå i høysetet og den må være den samme om vi bor i Vestfold eller på Finnmarksvidda.

– Sikkerheten til befolkningen må stå i høysetet og den må være den samme om vi bor i Vestfold eller på Finnmarksvidda.

Flere oppgaver
Sammenlignet med Sverige og Danmark har norsk politi flere roller utover kjerneoppgavene. Politiet i Norge har for eksempel oppgaver innen sivil rettspleie, utlendingsforvaltning samt redningstjeneste og annen krisehåndtering.

– Slike viktige oppgaver gir politiet en lokal forankring, men det medfører også at politiets ressurser presses. Jeg har mottatt mange bekymringsmeldinger fra tillitsvalgte i Politiets Fellesforbund både i Øst- og Vest-Finnmark politidistrikt om konsekvensene av dagens ressursmangel. Og, dette må tas på alvor. Det ønsket Venstre nå å gjøre noe med – men vi fikk altså ikke flertallets støtte, sier en skuffet stortingsrepresentant fra Finnmark.

Lokale forhold
– Ressurstilgangen må ta hensyn til de lokale forhold. Sikkerheten til befolkningen må stå i høysetet og den må være den samme om vi bor i Vestfold eller på Finnmarksvidda. I Finmark har vi svært store avstander, spredt bosetting og sist men ikke minst — vi har ulike språk og kulturer å ta hensyn til, sier Lysklætt.

Under debatten i Stortinget pekte hun også på de vanskelighetene det har vært over lang tid med å besette politistillingene i landets største kommune i areal — i Kautokeino.

– Det er dessverre mange eksempler på at politimangelen vi har her er direkte uansvarlig. I dag er to stillinger besatt og tre er ubesatt. Slik har det vært altfor lenge. Nærmeste politivakt på ettermiddager, netter og i helger er i Alta — som ligger 140 km unna. I klartekst: Altfor lang utrykningstid, sier Vera Lysklætt.

– Vi trenger et mer synlig og tilgjengelig politi – og flere politistillinger – også i Finnmark, for å sikre folk trygghet i hverdagen, poengterer hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**