Krever større fokus på håndtering av personsensitive data

Legeforeningens glipp med å legge ut personsensitiv informasjon, føyer seg inn i en urovekkende lang rekke med lignende saker. – Venstre mener det bør bli satt et mye større fokus på hvordan statlige etater og helsearbeidere håndterer personsensitiv informasjon, sier Venstres Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Pinlig
-Vi vet jo at Legeforeningen deler vår uro og bekymring for at folks private opplysninger blir tilgjengelige for uvedkommende. Derfor er det ekstra pinlig at Legeforeningen er ansvarlige her, sier Venstres helsepolitisk talsmann Gunvald Ludvigsen.

Trengs en opprydding
– Det er viktig at folk føler at de har kontroll over hvordan deres private helse- eller andre personopplysninger blir behandlet. Dessverre synder offentlige myndigheter mye ved at private opplysninger med navn og personnummer blir søkbare på internett. Mange kommuner må skjerpe seg. Dette er en viktig sak som det trengs at blir ryddet opp i, fortsetter Ludvigsen.

Sak for Personvernkommisjonen
Venstre foreslår at Personvernkommisjonen bør se nærmere på dette problemet, da det tegner seg et bilde av at fortrolige opplysninger til stadighet finner veien ut i offentligheten.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger om at pasienter vegrer seg for å ta kontakt med helsetjenesten fordi de ikke vil at personlige og sensitive detaljer skal bli spredd til uvedkommende, dette kan ikke fortsette, avslutter Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**