Tiltak mot frafall i den videregående skolen

1 av 3 elever i den videregående skolen oppnår ikke studie- eller yrkeskompetanse. På enkelte studieretninger er det bare 30 prosent som består. Verst stilt er de yrkesfaglige studieretningene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres stortingsgruppe arrangerte nylig et skoleseminar for sine fylkespolitikere, hvor nettopp frafall og bortvalg i videregående skole var ett av temaene.

– Det må settes inn en rekke av tiltak for å få flere til å fullføre videregående utdanning, sier Venstres stortingsrepresentant fra Finnmark, Vera Lysklætt. Finnmark er ett av fylkene som sliter mest med høyt frafall.

Lysklætt peker spesielt på følgende tiltak for Finnmark:

* Mer praksis i yrkesutdanningen
* Styrket rådgivningstjeneste
* Bedre botilbud til elever i videregående skole

Kleppa må ordne opp
Lysklætt stilte nylig et spørsmål i Stortingets spørretime til statsråd Magnhild Meltveit Kleppa om nettopp botilbudet for eelver i videregående skole. I Finnmark bor over halvparten av elvene borte når de tar videregående utdanning. Botilbudet til disse varierer, men mange er overlatt helt til et privat marked av små hybler eller kollektiver.

– Vi kan se en sammenheng mellom gjennomføring og bosted. Brønnøy kommune i Nordland har tatt tak i dette og bevisstgjør nå både elever, utleiere og foreldre. Brønnøy har fått støtte fra Husbanken til prosjektet, sier Lysklætt.

– Jeg oppfordrerer nå flere kommuner i Finnmark og Finnmark fylkeskommune til å kontakte Husbanken for om mulig å få prosjektmidler til å bistå med tiltak, avslutter Vera Lysklætt.

I sitt svar til Lysklætt viste statsråd Kleppa til at det er opprettet en kontakt mellom Hammerfest kommune og Husbanken på dette området, men uten å gå nærmere inn på hva denne kontakten har ført til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**