Bibliotek til Ytrebygda

Biblioteksfilial i Ytrebygda havner som nummer to på prioriteringslisten etter utbygging av hovedbiblioteket i sentrum. – Feil prioritering, mener Venstres Gyri Skre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Skre sitter i bydelsstyret for Venstre, og har mange år bak seg som rektor på Liland skole. I likhet

Gyri Skre og Grete Kvilvang

Foto: Jostein Pedersen

med mange andre mener hun at tiden er overmoden for at Ytrebygda, som siste bydel i Bergen, får sitt eget bibliotek. I dag må leselystne i bydelen ta til takke med bokbussen eller dra til Nesttun for å låne bøker.

– Med tanke på den store befolkningsveksten som skjer i bydelen, og utviklingen både på Søreide og i Blomsterdalen, så hører ikke dette hjemme noe sted, mener Skre.

Utfordret ledelsen

På forrige bydelsstyremøte stilte hun et skriftlig spørsmål til byrådet om status for arbeidet med å få etablert en filial i bydelen. Hun utfordret byrådet til å forsere etablering av bibliotek i Ytrebygda.

Bøker

Foto: Microsoft

– Det er virkelig synd at man ikke har kommet lenger med denne saken. I dag skal filialen på Nesttun dekke både Fana og Ytrebygda bydeler. Dette er ikke godt nok for en befolkning på nesten 60.000, hvor svært mange er barn og unge. Nesttun sentrum blir altfor perifert for folk i Ytrebygda, sier Skre.

Hun minnes årene da det var offentlige biblioteker både ved Ytrebygda og Kirkevoll skole. At bibliotekene har blitt sentralisert etter hvert som befolkningen har vokst, er utenfor Venstre-politikeren sin forstand.

– Konsekvensen er nok at barn og unge i Ytrebygda leser mindre enn barn som har et bibiliotek i nærheten. Vi har bokbussen, men det går for lenge mellom hver gang den kommer, og oppholdene er så korte at det ikke går an for en hel klasse å benytte den. Og å reise til Nesttun for å låne bøker er det bare de veldig spesielt interesserte som kan tenke seg, sier Skre.

Les mer om saken i Fanaposten og på Venstre.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**