Økt satsing på gründere

Nye tall viser at færre starter sin egen virksomhet. Kun 6,5 prosent av den voksne befolkningen i Norge var involvert i gründervirksomhet i 2007. Til sammenligning var dette tallet på 9,1 prosent i 2006.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Ide, oppfinnelse

Telemark Venstre mener dette er en urovekkende utvikling. Det bør derfor settes inn tiltak som kan endre denne negative trenden, slik at flere igjen ønsker å starte sin egen virksomhet — også i Telemark.

Venstre vil gi de selvstendig næringsdrivende mulighet for et minstefradrag på størrelse med fradraget vanlige lønnstakere får.

Venstre vil endre dagens regelverk for de minste bedriftene. Det er viktig at småbedriftene får gjøre det de er best til, som å utvikle produkter, kunnskap og bruke minst mulig tid på byråkrati. Derfor må regelverket for de minste bedriftene være annerledes og enklere enn det er for store konsern.

Venstre vil gi grundere og de selvstendig næringsdrivende bedre sosiale rettigheter. Bl. a ved at selvstendige næringsdrivende likestilles med lønnsmottakere når det gjelder trygderettigheter og etablere gjeldsordninger som blir til å leve med om man skulle ha satset feil.

Venstre mener at mindre byråkrati og bedre sosiale ordninger vil være et viktig bidrag til å snu utviklingen, slik at flere velger å sette en næringsidè ut i praksis og skape arbeidsplasser. Disse nye ideene som gründerne har, er fremtidens arbeidsplasser og må derfor slippes frem gjennom gode sosiale ordninger og minst mulig byråkrati.

Uttalelse fra styret i Telemark Venstre

Innlegget står i VARDEN her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**