Kommuneproposisjonen: Regjeringen sulteforer Bergen og svekker lokaldemokratiet

Regjeringspartiene fortsetter å innskrenke lokal handlingsfrihet og forankringen av lokaldemokratiet i sitt forslag til nytt inntektssystem til kommunene som ble lagt ut i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Inntektsfesten for kommunene som regjeringen skryter av ser vi ingenting til her i Bergen. Av de 4 milliardene i økte tilskudd regjeringen gir kommunene får Bergen 70 mill. Dette er en dråpe i havet og dessuten spises disse

Hans-Carl Tveit

Foto: Jostein Pedersen

inntektene opp av priskompensasjon og lønnsvekst og kommer overhode ikke innbyggerne til gode, det sier leder i Venstres bystyregruppe, Hans-Carl Tveit, i en kommentar til revidert statsbudsjett og kommuneproposisjon som ble lagt frem idag.

– Regjeringen reduserer skatteandelen kommunene får beholde ved blant annet å fjerne selskapsskatten som en lokalt innkrevd skatt, dette er et dobbelt angrep på kommune. For det første svekker det lokaldemokratiet og for det andre tar det vekk det lokale insentamentet for å drive næringspolitikk, fortsetter Tveit. Når vi vet at antallet grùndere har gått ned de siste årene, er det meget lite klokt å fjerne kommunenes belønning for å drive en god næringspolitikk som igjen gir arbeidsplasser og velferd i kommunene, fortsetter Tveit.

– Oslo får økt sitt hovedstatstillegg samtidig som inntektene til de nest største byene reduseres, hvis man tror at det er god distriktspolitikk å styrke Oslo samtidig som man svekker regionshovedstedene så har man misfortstått noe veldig grunnleggende, sier Tveit.

Tog

Foto: A.Hovstø

– Regjeringen følger heller ikke opp klimaforlikets satsing på kollektivtrafikk i storbyene, når regjeringen legger opp til økte bensinpriser burde de samtidig styrke kollektivtrafikken i og ved de store byene, uttaler Tveit.

Som lokalpolitikker kjenner jeg meg overhode ikke igjen i festtalene til Statsministeren, regjeringens såkalte satsning på kommunene og lokale kollektiv- og miljøtiltak viser bare at de er store i ord og liten på jord, avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**