– RNB viser en administrasjonsregjering uten politisk vilje

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2008 (RNB) framstår som grått og kjedelig, mener Venstreleder Lars Sponheim. – Det er uten politiske prioriteringer og vilje til å bruke de store pengene på de store tingene. Sjelden har handlingsrommet for en regjering vært større til å foreta nødvendige kursendringer. Det er det ikke et snev av. Det er tydelig at de mange indre stridighetene i regjeringen har ført til handlingslammelse, og en utydelig politisk profil, sier Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstres hovedinnvendinger mot statsbudsjettet for 2008 endres ikke av dagens reviderte budsjettforslag.

 Norge setter ny rekord i klimagassutslipp. Regjeringen viser ingen vilje til å gjøre noe med denne utfordringen, mener Venstre.

Norge setter ny rekord i klimagassutslipp. Regjeringen viser ingen vilje til å gjøre noe med denne utfordringen, mener Venstre.
Foto: Microsoft

 - Regjeringen øker drivstoffutgiftene, uten å øke satsingen på kollektivtransport i byene. Dette burde vært et nullsum-spill, mener Sponheim.

– Regjeringen øker drivstoffutgiftene, uten å øke satsingen på kollektivtransport i byene. Dette burde vært et nullsum-spill, mener Sponheim.
Foto: Rune Kongsro

Klimasatsingene mangler
Det mest radikale regjeringen gjør i RNB er at de følger opp det klimaforliket som opposisjonen møysommelig presset dem med på.

– Men det er rimelig langt fra Stoltenbergs storslåtte internasjonale lansering på Bali med 3 mrd i året til bevaring av regnskog, til dagens faktiske bevilgning på 225 millioner. Har du glemt en null Jens, spør Lars Sponheim.

Det er bare dager siden det ble klart at Norge setter ny rekord i klimagassutslipp.
– I RNB vises det ingen vilje til en offensiv for å gjøre noe med denne utfordringen. Regjeringen står fritt til å gå lengre enn det klimaforliket legger opp til. Dette vil i så fall få Venstres helhjertede støtte. Budsjettrevisjonen fremstår som fortsatt som svært uklar når det gjelder CO2-håndtering på Mongstad. Og med de reduksjonene som det nå foreslås i CO2-håndering er den samlede innenlandske miljø- og klimasatsingen faktisk svekket i forhold til det opprinnelige budsjettet for 2008.

– Venstre er spesielt skuffet over manglende satsing på kollektivtransport i byene. Hvorfor forskutterer ikke regjeringen økt satsing på kollektivtransport som klimaforliket legger opp til, når man forskutterer økte drivstoffavgifter. Dette burde vært et nullsum-spill, sier Sponheim.

Manglende satsing på utdanning
Venstre mener det er en positiv innrømmelse at regjeringen nå retter opp “hvileskjæret” for høyere utdanning for andre halvår i 2008. Kuttet på 274,3 mill. kroner kom i 2007-budsjettet.

– Men det tar tid å komme opp i marsjfart etter et hvileskjær, spesielt når man bare får rettet det opp halvveis, påpeker Sponheim, som viser til at sektoren har måttet lide for 2007-kuttet.

Til høsten utvides skoledagen for de minste elevene. Samtidig er søkningen til lærerutdanningen er fallende, og et aldrende lærerkorps innebærer lærermangel om få år.

– Heller ikke her ser vi konkrete tiltak for å løse åpenbare utfordringer. Hovedutfordringen for skolen er ikke utvidet skoledag og mer frukt, men mange nok og gode nok lærere. Dette krever bl.a. satsing på lærerrekruttering og videreutdanning. En slik satsing vil Venstre foreslå i Stortinget når RNB behandles, sier Sponheim.

Manglende satsing på gründere og småbedrifter
Nye tall fra SSB viser en dramatisk nedgang i antall gründere det siste året. Heller ikke her viser regjeringen vilje til å ta tak i utfordringene. I tråd med tidligere budsjetter fra den sittende regjering er det få eller ingen gode nyheter for de som vil starte egen bedrift.

Ingen fattigdomsavskaffing
Venstre stiller seg også undrende til regjeringens manglende vilje til å bekjempe fattigdom. I stedet for målrettede tiltak har regjeringen satt i gang nok en utredning.

– Utredninger har sjelden eller aldri avskaffet fattigdom. Jeg hadde forventet at regjeringen nå hadde kommet på banen med konkrete tiltak og ikke fortsette med symbolpolitikken, sier Lars Sponheim. Mens regjeringens egne særinteresser kompenseres for økte kostnader er det ingen hyggelige signaler til dem som rammes av bl.a. økte matvarepriser det kommende halvåret, påpeker Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**