Ut med presten, inn med kulturen

Ja, dette var overskriften på artikkelen i Tønsbergs Blad tirsdag 13. mai i år. Avisen hadde en reportasje knyttet til oppussingen av presetgården som nå har startet. Stokke Venstre har i sitt program et forslag om å omdisponere prestegården til kulturformål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi mener gårdsanlegget med både hovedbygning og sidebygninger bør kunne egne seg godt til kulturformål. At bygget i seg selv er veridfullt og viktig å ta vare på er etter vår mening bare et stort pluss. Et aktivt bruk av et kuturbygg til ulike formål fra kunstutstillinger til mindre kulturarrangement.

Stokke prestegård

Stokke prestegård

Med en oppussing av sidebygninger samt flotte utearealer, bør dette stedet kunne gi Stokke et flott tilskudd til kulturen i kommunen. I Stokke Venstrres program for inneværende periode har vi omtalt saken.

At dagens eier, Opplysningsfondet ønsker å beholde bygningen bør vel allikevel kunne være et utgangspunkt for en bedre bruk av bygningene for kommunens innbyggere. Det må kunne være lov å ha to tanker i hodet samtidig.

Tønsbergs Blad har hatt en serie med artikler om Stokke prestegård, som du vil finne her fra henholdsvis 10. mai og fra 14. mai hvor Stokkes sogneprest Michael Onsrud også støtter planene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**