Regjeringen svikter de prostituerte

– Venstre mener å forby ting man ikke liker, ikke er veien å gå. Når regjeringen likevel har valgt å forby kjøp av sex, er det en forutsetning at man følger opp med sosiale tiltak, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande og leder i Oslo Venstre Toril Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Mangler tiltak
– Knut Storberget har lovet at det skal settes inn sosiale tiltak for prostituerte. Skal man klare å få kvinner og menn ut av prostitusjon må vi ha tiltak som gjøres lett tilgjengelig for denne gruppen, fortsetter Grande. Det er allerede gjort en del grep mht til menneskehandel, men det mangler tiltak spesielt for prostituerte som opererer fra innemarkedet.

Toril Berge

Foto: Sveinung Bråthen

Nye hjelpetiltak må på plass
– En konsekvens av lovforbudet er at flere vil gå under jorda, det må tiltakene som skal settes inn bære preg av. I dag har vi et for dårlig hjelpeapparat til å følge opp disse, sier leder i Oslo Venstre, Toril Berge.

Vil utvide Rosa-prosjektet
I Oslo har Bystyret til behandling “Handlingsplan mot prostitusjon”, og her vil Venstre blant annet foreslå at Rosa-prosjektet i regi av NAV Grüneløkka, som Bondevik II-regjeringen startet, forsterkes.

– Grüneløkka bør få et utvidet bydelsansvar, slik at de prostituerte har en plass å gå til som har den kompetansen og erfaringen som trengs for å hjelpe kvinner og menn ut av prostitusjon. Jeg forventer at SV og AP følger opp fagre ord fra landsmøtetalene sine, og sørger for å få på plass statlig støtte til slike tiltak, avslutter Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**