Uakseptabel kort behandlingstid for hjemfallsaken

Regjeringspartiene har i dag vedtatt at sak om hjemfall skal behandles i Stortinget før sommeren. Det er uansvarlig og uakseptabelt mener Venstres Gunnar Kvassheim og en samlet opposisjon av Venstre, Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Venstres Gunnar Kvassheim reagerer på hastebehandling om fremtiden til norsk vannkraft

Venstres Gunnar Kvassheim reagerer på hastebehandling om fremtiden til norsk vannkraft
Foto: Microsoft

Nytt regelverk for hjemfall vil ha stor betydning og er en svært viktig sak. Den er alt for viktig til å skulle ta en hasteavgjørelse på. De rødgrønne har allikevel vedtatt at behandling skal skje før sommeren, noe som i realiteten gir komiteen en ukes tid på behandling av saken.

Opposisjionspartiene er skeptiske til at de rød-grønne igjen vil hastebehandle en sak som vil ha avgjørende betydning for norsk næringsliv og industri. I fjor skjedde det samme med klimakvoteloven. Regjeringen bør ha større respekt for Stortingets behandling av så viktige saker. Det er foruroligende at Regjeringen bruker Stortinget kun som en obligatorisk rundingsbøye i saker av så stor betydning.

Denne saken fortjener en grundig og seriøs gjennomgang, med mulighet for høring av berørte parter. En behandling i september ville gitt partiene mulighet til en grundig drøftelse av problemstillingene.

Opposisjonspartiene hadde forventet at også regjeringspartiene så verdien av en grundig gjennomgang av denne saken. Nå blir det i stedet hastebehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**