Støyvoll er statens ansvar

RBs dekning av saken om støyvoll langs E6 på Holt/Vestvollen kan etterlate et inntrykk av at Venstre mener at folk som bor der bør flytte hvis de har noe å klage på. Det er selvsagt ikke riktig. — Vi er for en støyvoll på Holt/Vestvollen, men i den økonomiske situasjonen Skedsmo kommune er i, finner vi det uansvarlig å bruke penger utenfor budsjett på å bygge noe som vi mener er statens ansvar, sier leder i Skedsmo Venstre, Boye Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Biltrafikk

Foto: Microsoft

Det var under forrige kommunestyremøte at et forslag om en ekstraordinær bevilgning til støyskjerm ble nedstemt av et flertall bestående av Venstre, KrF, Høyre og Frp.

— Venstre har stor forståelse for at støy fra E6 kan være plagsomt. Men når vi ikke vil bevilge penger til en slik støyskjerm nå, utenfor budsjett, må det ses i sammenheng med at kommunen har en rekke store utfordringer i tiden fremover og samtidig et svært knapt budsjett, sier Bjerkholt.

Han mener det er uryddig å bevilge penger til alskens gode formål utenfor den helhetlige behandlingen som et budsjett gir. — Det minste Skedsmos innbyggere har krav på å få vite, er hvor pengene til en støyvoll skal tas fra. Det er det budsjettbehandlingen er til for, påpeker Bjerkholt.

Likevel står han fast på at Europaveien som går gjennom kommunen ikke er et kommunalt ansvar, og at det er kommunale oppgaver som står i kø for å løses før kommunen begynner å ta på seg statlige oppgaver.

— Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet bør heller rette skytset mot egen regjering og samferdselsminister Liv Signe Navarsete, i stedet for å bruke kommunale penger som er ment å brukes på kjerneoppgaver som skole, helse, omsorg og kultur. Skedsmo kommune sultefores nok av staten allerede, så det er ikke rom for at enda flere utgifter skal veltes over på kommunens innbyggere, avslutter Bjerkholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**