Både velferd og skattelette

Samme hvor mange ganger regjeringspartiene sier at valget står mellom enten velferd (les de rød/grønne) eller skattelette (les de borgelige), så blir det ikke mer riktig av den grunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt

Venstres politikk har velferdsstaten som en av sine grunnpilarer. Det handler om en sterk offentlig velferdsstat som gir like muligheter, tør å prioritere dem som trenger det mest og som har respekt for at borgerne ønsker ulike løsninger.

Venstres hovedmål i den økonomiske politikken er å gi arbeid til alle, øke verdiskapingen, videreutvikle det norske velferdssamfunnet, en mer rettferdig fordeling og en langsiktig, bærekraftig utvikling. Det handler også om å gründere bedre vilkår, fordi det er helt avgjørende at det blir skapt nye arbeidsplasser for å opprettholde velferdsstaten.

Venstres mål for samfunnsutviklingen er å gi hver enkelt borger mulighet til å skape og leve det gode liv. Mennesker er ulike, og trenger ulike løsninger. Velferdstilbudene må alltid bygge på respekt for det enkelte menneskes integritet, og i langt større grad tilpasses den enkeltes ønsker og behov enn i dag.
Med Venstres politikk er velferd og skattelette ikke bare forenelig, men viktige bidrag til å nå våre mål for samfunnsutviklingen.

Tonje Løwer Gurholt
Leder i Telemark Venstre

Avis, Varden

Les innlegget i VARDEN HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**