Køprising er miljøvennlig og sosialt

Det er bra at nyansatt klimaprofessor ved NHH Gunnar Eskeland fokuserer på køprising. Dette er et godt eksempel på Venstres grønne skatter og avgifter: forurensing skal koste, miljøvennlighet skal lønne seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Danmarksplass

Foto: MK

Venstre har lenge etterlyst køprising fordi vi ser at med de trafikkproblemene som har hopet seg opp i Bergen er køprising en god nødvendighet; ikke et onde. Køprising har mange positive sider som burde være argument nok for å innføre i Bergen. Køståing er elendig samfunnsøkonomi, sterkt forurensende og usosialt.

Dagens gammeldagse bompengesystem har mange svakheter; det er ingen forskjell om man kjører inne tidlig eller sent i døgnet. Morgenrushet legger beslag på mye veibane som resten av døgnet og helgene har mye lavere bruk. Bussene står i ofte samme kø. Disse store kostnadene (veginvesteringene, forsinkelsene, utslipp) som forbrukeren (den enkelte bilist) påfører samfunnet må betales, og køprising er en enkel måte å gjøre dette på.

Anders og Alf Helge

Foto: Jostein Pedersen

Koster det mindre å reise utenom rushtiden, vil flere foreta sine reiser på denne tiden. Slik blir det noe mindre trafikk i rushtiden, og de som MÅ reise i rushen kommer raskere til målet. Støynivået reduseres drastisk og kollektivtrafikken kommer seg raskere frem. Dette vil i andre omgang gjøre bussreiser mer attraktivt som ytterligere vil redusere privatbilbehovet. Sosialt slår køprising heldig ut: Bruker man for eksempel inntektene til å holde rimelige busstakster, drifte flere ruter eller investere i framkommelighet og sykkelstier vil dette komme lavinntektsgrupper til gode som foretar de fleste av sine reiser kollektivt. Dette er grundig utredet og dokumentert. Dessuten legger vil Samferdselsdepartementet belønne (med penger altså) kommuner som innfører slike trafikkregulerende tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**