Video: Nytt helseregister truer personvernet

Det blir stadig flere nasjonale registre i helsesektoren. Regjeringen og et flertall i Stortinget gikk før jul inn for å opprette et nytt nasjonalt register for elektroniske resepter. Dette vil nå bli iverksatt rundt omkring i Norge, bl.a i Storelvdal i Hedmark. Venstre er meget skeptisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Gunvald Ludvigsen (V) er skeptisk til enda et helseregister.

Gunvald Ludvigsen (V) er skeptisk til enda et helseregister.
Foto: Marta Kvikne

— Vi frykter at stadig flere opplever at de må beskytte seg mot helsevesenet, sier Venstres Gunvald Ludvigsen.

Se NRks reportasje: eResept truer personvernet.

Sentral database
Helseregisterloven åpner for en sentral database for elektroniske resepter, det såkalte eReseptprogrammet. Venstres Gunvald Ludvigsen var saksordfører for lovarbeidet, og mener opprettelsen av et sentralt register innebærer unødvendige ulemper for personvernet.

– Gitt at man for eksempel har en kjønnssykdom, kan man ikke lenger dra til en annen by for å få ut en resept uten at apotek-ansatte og fastleger har tilgang til disse opplysningene, og denne informasjonen er nå tilgjengelig i et stort register. Jeg synes det er av avgjørende betydning at fortrolig informasjon i størst mulig grad forblir mellom lege og pasient. Det er på denne måten vi sikrer at helsevesenet har tillit i befolkningen, påpeker Ludvigsen som er oppgitt over at personvernet i helsesektoren taper terreng.

 Storebror i helsevesenet ser deg.

Storebror i helsevesenet ser deg.
Foto: Microsoft

– Regjeringen kunne valgt en annen løsning og i det minste gjort det mulig å reservere seg mot å stå i registeret, sier han.

Må sette en grense
Flere enn Venstre deler denne bekymringen. En samlet helsekomité har sagt seg enige i at det er vanskelig for den enkelte selv å ha oversikt over hvordan helseopplysninger blir brukt og lagret.

– Vi er mange som ser farene ved å samle personlige opplysninger i en rekke registre, men når det kommer til reelle vedtak faller Stortinget gang på gang ned på å opprette nye registre. Det er meget uheldig at personvernet alltid taper, sier Ludvigsen.

Intime opplysninger
Venstre er opptatt av at ethvert menneske skal vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Offentlige myndigheter har selvsagt behov for informasjon, men problemet er at dette er i ferd med å ta overhånd.

– Mange føler seg personlig invadert, når man forstår hvor mange som har tilgang til intime og personlige opplysninger om dem, sier Ludvigsen.

– Det er summen av alle opplysninger som innhentes som blir problemet. Dette er en situasjon som også Datatilsynet og Legeforeningen har advart mot, sier Ludvigsen.

Flere saker om personvern og helse
Krever anonymiserte helseregistre
Vil ha forbud mot bruk av pasientjournaler

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**