Økonomiplan 2009-12

Formannskapet skal behandle økonomiplan for perioden 2009-12 tirsdag 4. juni og kommunestyret kommunestyret gjør de endelige vedtak tirsdag 17. juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Penger, økonomi

Det er her vi legger føringer for de store linjene som blir prioritert i de årlige budsjettene. Økonomiplan er derfor et viktig dokument.

Forslaget til økonomiplan som rådmannen har lagt frem, viser at det er lite rom for nye tiltak både på drift og investering. Driftsnivået fra 2008 blir i hovedsak videreført, og det er det.

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2009-12 kan du laste ned HER.

Tonje Løwer Gurholt. Fra Venstres landsmøte 2008.

I perioden mellom formannskapsmøte og kommunestyremøte, er økonomiplan til behandling i partiene. Dersom du har innspill som du ønsker å komme med til oss på Felleslista H, Krf, V som sitter i opposisjon, så ta gjerne kontakt med meg. Enten på telefon 930 93 468 eller mail: [email protected]

Tonje Løwer Gurholt
Gruppeleder H, Krf og V

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**