Vestfold Venstres første miljøpris utdelt

På et arrangement på Nordre Truber på Yxney miljødagen 5. juni ble Den norske Turistforening i Vestfold, representert ved Sandefjord og Opland Turistforening, tildelt Vestfold Venstres Miljøpris for 2008.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Bildet viser Ola Elvestuen (nestleder Venstre) sammen med prismottaker Edit Nystein (Sandefjord og Opland Turistforening)

Bildet viser Ola Elvestuen (nestleder Venstre) sammen med prismottaker Edit Nystein (Sandefjord og Opland Turistforening)
Foto: Karin Frøyd

Prisen ble delt ut av Venstres nestleder Ola Elvestuen, som i sin tale også kom inn på miljø og klimautfordringen vi står overfor. Ola Elvestuen er også leder av programkomiteens arbeid for stortingsprogrammet 2009, og sa i den forbindelse at Venstres oppgave i miljøpolitikken ville bli tillagt stor vekt.

I tillegg til selve utmerkelsen var prisen – en flyvefisk i smijern.

Tone Krohn

Tone Krohn
Foto: Karin Frøyd

De mange frammøtte på Truberstranda koste seg i finværet med grillmat, bading, stemningsfull sang av Tone Krohn. Torfinn Evensen fra DnT orienterte om Turistforeningens arbeid med å sikre ferdselsretten, både på Yxney og i andre områder

Fra stranda under utdelingen

Fra stranda under utdelingen
Foto: Karin Frøyd

Begrunnelsen for å gi miljøprisen til Den norske Turistforening i Vestfold var flere, og i hovedsak er disse nevnt:

– Største medlemsorganisasjon innen friluftsliv, ca 215.000 medlemmer på landsbasis, 10.000 i Vestfold med 4.000 i Tønsberg, 2.000 i Sandefjord, og mer enn 2.000 i Larvik, i tillegg store og aktive foreninger i Horten og Holmestrand.

– Tilrettelegger for aktivt friluftsliv; merking og rydding av løyper over hele fylket, i tillegg til tradisjonelle turområder i Indre Vestfold har foreningene også påtatt seg et stadig større ansvar for kyststier og kystområder.

– Organiserer turer (turpassturer, Barnas Turlag, seniorgrupper, ungdomsgrupper) og bidrar dermed til at stadig flere finner veien ut i naturen.

– Sosialt aspekt — også grunn for en miljøpris.

Videre i begrunnelsen heter det om DnT:
o Utnytter naturen på naturens egne premisser

o Forsvar for allemannsretten

o Tillit til andre (jfr. tilgangen til DnTs hytter)

– Et eksempel på felles verdier er at turistforeningen arbeider for å stanse Yxneyavtalen.

o Sier nei til at kommunen kan forhandle bort allemannsretten

o Sier nei til stengsler som ikke har noen annen hensikt enn å begrense fri ferdsel

o Sier nei til å tillatte nye hytter og vesentlige utvidelser av eksisterende hytter i strandsonen

Fra Yxney

Fra Yxney
Foto: Karin Frøyd

[b]Les også om prisutdelingen på Den norske Turistforenings hjemmeside og på Sandefjord Blads nettsider.
[/b]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**