Uttalelse: Start arbeidet med felles borgelig vigsel

Venstres landsstyre er glad for at Stortinget denne uken vedtok en ny ekteskapslov som likestiller homofile og heterofile. En slik likestilling er et viktig prinsipp som Venstre lenge har kjempet for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres landsstyre mener arbeidet nå må starte med å innføre obligatorisk borgerlig vielse. Landsstyret mener prinsipielt at det er viktig å skille mellom det juridiske og det seremonielle ved ekteskapsinngåelse. En obligatorisk borgerlig vigsel ville være ryddigere juridisk og samtidig gi trossamfunnene større makt over egne ekteskapsseremonier.

Støtte for Venstres modell
Behandlingen av ekteskapsloven viste at det er stor støtte for Venstres modell. Under høringen på Stortinget var nesten alle høringsinstansene positive til å skille det juridiske fra det seremonielle.

Venstre mente derfor at Regjeringen burde utrede konsekvensene av obligatorisk borgerlig vigsel før ny ekteskapslov skulle vedtas. Det var ikke mulig, og det var skuffende. Særlig skuffet er landsstyret over at SV ikke støttet det som er partiets prinsipielle syn, men avviste Venstres forslag med formaliteter.

Neste skritt
Venstres landsstyre er sikker på at neste skritt nå vil være å skille det juridiske fra det seremonielle ved inngåelse av ekteskap og vil jobbe aktivt for at dette skjer så raskt som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**