10-punktsplan for bedre trafikksikkerhet

Venstres Borghild Tenden lanserer en 10-punktsplan for å satse på økt sikkerhet i trafikken. – Venstre hadde topp fokus på dette i regjering, da gikk tallene ned, sier hun.Venstres Borghild Tenden, nestleder i Transport — og kommunikasjonskomiteen på Stortinget lanserer en 10-punktsplan for å satse på økt sikkerhet i trafikken. – Venstre hadde topp fokus på dette i regjering, da gikk tallene ned, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Borghild Tenden mener regjeringen må ta en helhetlig ansvar for tarfikksikkerheten, og ikke dumpe alt ansvar over på billistene alene.

Borghild Tenden mener regjeringen må ta en helhetlig ansvar for tarfikksikkerheten, og ikke dumpe alt ansvar over på billistene alene.
Foto: © István Csák | Dreamstime.com

Urovekkende tall
Tallene for 2008 er urovekkende, 40 % flere er til nå drept i trafikken i forhold til på samme tid i fjor. – Dette problemet kan ikke fjernes med et pennestrøk, men krever systematisk innsats over tid, sier Borghild Tenden (V).

Ansvarsfraskrivelse fra regjeringen
– Statsråd Liv Signe Navarsete fraskriver seg ansvar, nå hun legger all skyld på trafikantene. Selvsagt må sjåførene ta et større ansvar, men regjeringen må satse mye mer penger på synlig politi, sier hun.

– Borghild Tenden (V) er også overrasket over at organisasjoner som driver med trafikksikkerhet er så passive. De har mye å lære av miljøorganisasjonene, sier hun.

Venstres 10-punktsplan for en bedre trafikksikkerhet

1) Mer offensive holdningskampanjer med sterkere virkemidler.
2) Mer synlig politi på veiene.
3) Redusert fartsgrense på ulykkespunkter.
4) Økt satsing på fysiske midtdelere
5) Bedre kvalitet på kjøreopplæringen. Kjøreskolene bør oppgi strykprosent og ha større fokus på risikosjåførene.
6) Trekke ungdom mer aktivt med i holdningsarbeidet.
7) Etablere et frittstående vegtilsyn for å kvalitetssikre vegene, se Venstres representantforslag.
8) Større fokus på trafikksikkerhet fra politikere i regjering og Storting. “Nullvisjonen” som styringsverktøy.
9) Vegvedlikehold må få like stort fokus og ressurser som nye store prosjekter.
10) Få mer gods over på jernbane, færre trailere på vegene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**