– Dette er pinlig for SV!

– Nå har SV avslørt sin manglende troverdighet i et viktig demokratispørsmål, sier Venstres Gunnar Kvassheim i en kommentar til at SV-statsråd Heidi Grande Røys på vegne av Regjeringen har sagt kontant nei til Venstres forslag om et lobbyregister. — Dette er 100 prosent i strid med det SV har stått for. Statsråden avslører at hun ikke kan kjenne sitt eget partis historie og tradisjon på dette området, sier Kvassheim til Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Aftenposten skriver i dag om SVs snuoperasjon. – Jeg mener det er uforståelig at SV fra regjeringsposisjon ikke kommer med en positiv tilbakemelding på saken om lobbyregister. SV har vært på linje med Venstre i dette spørsmålet tidligere, og jeg er overrasket over at de ikke fortsatt står inne for dette, sier Kvassheim.

 Gunnar Kvassheim mener at SVs snuoperasjon er pinlig.

Gunnar Kvassheim mener at SVs snuoperasjon er pinlig.
Foto: Rune Kongsro

Venstre foreslo i fjor å opprette et lobbyregister for Storting og regjering. Venstre har foreslått lobbyregister for Stortinget også i to tidligere stortingsperioder. Forrige gang var også Ågot Valle fra SV medforslagsstiller. — Det er et stadig større behov for åpenhet rundt politiske prosesser, og lobbyvirksomhet har blitt en stadig viktigere del av politiske beslutningsprosesser. Lobbyvirksomhet har også utviklet seg til å bli mer profesjonell med årene. Større åpenhet rundt denne virksomheten vil bidra til at borgerne får bedre innsyn i viktige deler av den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag, mener Gunnar Kvassheim.

Nå har også Stortingets egen utredningsseksjon konkludert med at et lobbyregister bør innføres. Under henvisning til at slik registrering er på trappene i flere andre land, og at ordningen er etablert både i EU og USA, skriver de at "grunnleggende demokratihensyn tilsier full åpenhet omkring innspill som utgjør faktagrunnlaget til beslutningstagerne."

– Norge bør bli et foregangsland på dette området. Vi har en god offentlighetslov som gjelder skriftlige dokumenter, og det å få et system som gir større åpenhet rundt lobbyvirksomhet vil kle vårt demokrati. Vi bør bygge på det andre land har gjort og videreutvikle disse systemene, slik at vi blir et foregangsland når det gjelder åpenhet både i parlamentet og i regjeringen. Tiden er på vår side. Dette kommer før eller senere til å bli en realitet, og aller helst bør det skje før, avslutter Kvassheim.

Søndag var denne saken på minilederplass i Aftenposten, se her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**