Venstre med ny offensiv mot gjenåpning ved Sellafield

Torsdag reiser Venstres stortingsgruppe til Sellafield-anlegget i Nord-England. – Det foreligger planer om full drift av det omstridte atomgjenvinningsanlegget THORP i Sellafield. Venstre ønsker ingen gjenåpning fordi vi er skeptiske til det sikkerhetsmessige ved anlegget, sier Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Venstre føler en særlig forpliktelse til å følge nøye med på planene for gjenåpning av dette anlegget, sier Gunnar Kvassheim.

– Venstre føler en særlig forpliktelse til å følge nøye med på planene for gjenåpning av dette anlegget, sier Gunnar Kvassheim.
Foto: Vidar Grundetjern

Lederen for Stortingets energi- og miljøkomité sier målsettingen med besøket er å bli oppdatert på planene for gjenåpning og understreke vår motstand mot gjenåpning.

Viktig sak for Norge
Hele åtte av Venstres ti stortingsrepresentanter reiser til Sellafield 21.-22. august. Venstre ledet an i Bondevik II-regjeringen for å få stanset Technetium utslippene ved Sellafield. Venstre satte i gang underskriftskampanje og fikk inn over 40 000 underskrifter. I tillegg mobiliserte regjeringen sammen med andre land. Arbeidet ble kronet med seier i 2004 da britiske myndigheter bestemte at utslippene skulle stanses. Dette ligger fast.

 <b>
<noscript>><img decoding=
Fakta: Sellafield og Thorp: Ligger i Nordvest-England. Etablert i 1950 med navnet Windscale. Skiftet navn til Sellafield i 1988, da Windscale hadde blitt et særdelesbelastende navn etter mange og store ulykker. Skal ta seg av flere tusen tonn lagret radioaktivt avfall. Radioaktivt avfall fra Sellafield er i årevis dumpet i Irskesjøen. Thorp-anlegget på Sellafield er et anlegg for reprosessering av brukt atombrensel. I 2005 ble anlegget stengt etter at det ble oppdaget en stor lekkasje. Britiske myndigheter vil gjenåpne anlegget. Reprosessering av brukt atombrensel ved Thorp fører til opphopning av store mengder flytende høyradioaktivt avfall. Ifølge norske miljømyndigheter utgjør anlegget et meget stort forurensningspotensial, og større utslipp kan få alvorlige konsekvenser også for Norge.

Særlig forpliktelse
– Vi føler en særlig forpliktelse til å følge nøye med på planene for gjenåpning av dette anlegget. Vi har et bra tilrettelagt opplegg, med blant annet møter med ledelsen ved Sellafield og miljøorganisasjoner, sier Gunnar Kvassheim.

I 2005 ble det avdekket en alvorlig lekkasje av høyradioaktivt materiale fra THORP-anlegget i Sellafield. Det gikk flere måneder før lekkasjen ble oppdaget. Forholdet førte til at britiske myndigheter den gang stengte anlegget. Man har i lang tid arbeidet med å berede grunnen for gjenåpning.

Ulykke kan true norske interesser
– Det er viktig for oss å være godt oppdatert i denne saken. Det har vært gjentatte brudd på sikkerhetsrutinene ved THORP-anlegget, og alvorlige lekkasjer har funnet sted. Anlegget fremstår ikke som i god stand sikkerhetsmessig. En ulykke kan true norske interesser og dette er vi selvfølgelig svært urolige for. Vi er også svært bekymret for at regjeringen ikke prioriterer saken høyt nok, påpeker Kvassheim.

Rent og rikt hav
– Venstre er opptatt av å få fram at hele Sellafield bør stenges ned. Vi har merket oss at det er gitt kontrakter for å starte på nedstengning av deler av anlegget. Vi ønsker å bli oppdatert på disse planene og vil understreke at dette bør omfatte hele anlegget, sier Venstres stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane, Gunvald Ludvigsen.

– Kampen for et rent og rikt hav er høyt prioritert i Venstre. Besøket markerer en ny offensiv i dette arbeidet, avslutter Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**