Skremmende fra Sellafield

Venstres stortingsgruppe besøker nå Sellafield i Nord-England. Første dag av besøket ble benyttet til en lokal ekskursjon med en lokal miljøverngruppe (CORE). — I dag så vi med egne øyne en enkel Geigerteller påvise 50 ganger høyere radioaktivitet enn normalt i et strandområde noen kilometer fra anlegget, sier Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Representanten fra CORE peker på konsekvensene av anlegget for området rundt Sellafield.

Representanten fra CORE peker på konsekvensene av anlegget for området rundt Sellafield.
Foto: Steinar Haugsvær

Det foreligger planer om full drift av det omstridte atomgjenvinningsanlegget THORP i Sellafield. Venstre ønsker ingen gjenåpning på grunn av skepsis til det sikkerhetsmessige ved anlegget.

Alvorlig
Janine Allis-Smith og Martin Foawood fra Cumbrian Opposed to a Radioactive Environment (CORE), hadde ansvaret for omvisningen torsdag. I morgen fredag går turen til selve THORP annlegget i Sellafield.

 Med en enkel geigerteller påviser Martin Foawood 50 ganger høyere radioaktivitet enn normalt.

Med en enkel geigerteller påviser Martin Foawood 50 ganger høyere radioaktivitet enn normalt.
Foto: Steinar Haugsvær

– Prøver tatt fra mudderet i tidevannsområdet noen kilometer sør for Sellafield, taler sitt tydelige språk. 7000 becquerel pr. kilogram var resultatene av enkelte prøver. Til sammenligning har lavradioaktivt avfall 4000 becquerel. Store deler av området her burde altså vært håndtert som farlig avfall. Likevel går folk på tur og kyr beiter her, forklarer Martin Foawood.

Leukemi
Også Janine Allis-Smith er opprørt.

– Leukemi blant barn i tettstedet Seascale, har vært ti ganger så høyt som gjennomsnittet i hele England. Radioaktiviteten i en rekke hus er skyhøy. Helseundersøkelsene får vi ikke lengre tilgang til, forklarer hun.

 Sellafield ligger i et område velegnet for landbruk. Bare noen hundre meter fra anlegget beiter sauer og kyr.

Sellafield ligger i et område velegnet for landbruk. Bare noen hundre meter fra anlegget beiter sauer og kyr.
Foto: Steinar Haugsvær
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**