USA vil vite hvor vi reiser

– Hvis amerikansk etterretning skal få tilgang til nordmenns reisehistorikk, e-postadresser, mobilnumre og internettvaner er det enda et skudd i baugen for personvernet, sier Venstres Trine Skei Grande. Regjeringen og USA er i ferd med å få på plass en avtale om utlevering av persondata.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Privatlivet skal blottlegges i krigen mot terror
I Aftenposten 17.09.08 får vi opplyst at regjeringen snarlig inngår en avtale om utlevering av passasjeropplysninger mellom Norge og USA. Bakgrunnen for avtalen er i følge Aftenposten at USA og EU snart er enige om en avtale som gir amerikansk etterretning lettere tilgang til privatpersoners kredittkorttransaksjoner, reisehistorikk fra flyselskaper og internettvaner.

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Krever svar fra justisministeren
Venstre krever å få svar fra justisministeren om denne avtalen truer personvernet og rettsikkerheten til norske borgere. – Vi har liten kjennskap til denne saken, da disse forhandlingene har pågått internt mellom regjeringen og Department of Homeland Security i USA. Derfor ber vi regjeringen gi oss flere opplysninger, slik at vi kan ha en åpen debatt om hva dette vil ha å si for norske innbyggere , sier Grande.

Tar ikke personvernet på alvor
Statssekretær Terje Moland Pedersen i Justisdepartementet sier at samtalene med USA så langt kun har dreid seg om utveksling av passasjeropplysninger. – Etter all sannsynlighet vil denne avtalen også omhandle en mer omfattende utveksling av sensitive personopplysninger. Derfor vil vi også vite om regjeringen vil åpne for at USA får tilgang til privatpersoners kredittkorttransaksjoner og internettvaner, fortsetter Grande. – Hvis regjeringen åpner for et frislipp av slik informasjon til USA, er det snart ingen ting igjen av privatlivet, avslutter Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**