Nordområdepolitikk med klare mangler

Regjeringen mangler totalt strategi for samferdsel og transportsektoren i nordområdene. Utvikling i nordområdene betinger bosetting. For bosetting og næringsutvikling er god infrastruktur (veg, havner, båt, fly, jernbane, kunnskapssentra) av avgjørende betydning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Utenriksminister Jonas Gahr Støre har satt nordområdene på kartet ved å snu Norge på hodet. I sine foredrag fremhever han at nasjonens vekstpotensial nettopp ligger i den nordlige landsdelen. Dette er vi fullstendig enige i, men Norges status i nordområdene må legitimeres gjennom satsing på bosetting og infrastruktur, militær tilstedeværelse, samt initiativ og ansvar for internasjonale utfordringer og samarbeid i nord.

Nordområdenes potensial ligger i utnyttelsen og tilgangen til marine ressurser, også knyttet til ny forskning og utvikling innen medisin. Det må satses offensivt gjennom økte bevilgninger til forskning på klima, miljø og marine ressurser. Et foruroligende signal er at regjeringen har redusert innsatsen på forskning på marine ressurser i inneværende regjeringsperiode.

Så lenge regjeringen ikke bevilger midler til sin nordområdestrategi, forblir politikken bare et tankeeksperiment.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**