Forutsetter Murmansk-fjerning i 2009

– Jeg forutsetter at Murmansk blir fjernet i løpet av 2009 selv om regjeringa ikke har satt av penger til dette i forslaget til statsbudsjett for neste år, sier Venstres stortingsrepresentant fra Finnmark, Vera Lysklætt. – En grundig undersøkelse er nødvendig for å ta hensyn til sikkerhet og miljø under fjerninga men vi kan ikke akseptere flere utsettelser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Vera Lysklætt reagerte med undring da regjeringa la fram forslag til statsbudsjett for 2009 uten at fjerning av Murmansk var nevnt, tross lovnader fra statsråd Helga Pedersen. Hun sendte derfor nok en skriftlig henvendelse til statsråden:

Vera Lysklætt på Sørøya med Murmansk i bakgrunnen.

Vera Lysklætt på Sørøya med Murmansk i bakgrunnen.
Foto: Venstre

"Kystministeren lovte på et folkemøte på Sørvær i høst at vraket skal fjernes, men det er ikke satt av midler til dette i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2009. Når ser man da for seg at dette kan gjennomføres?"

Kan knekke i to
– Slik jeg leser svaret fra Pedersen, må jeg forutsette at vraket fjernes i løpet av 2009, sier Lysklætt. I svaret viser Pedersen til at regjeringa avventer en anbefaling fra Kystverket før endelig beslutning tas. — Statsråden viser fortsatt til at våren 2009 er tidligst mulige oppstart for fjerningen. Rapporten som nylig ble lagt fram av Kystverket om miljøet rundt krysseren viser at området rundt vraket er svakt til moderat forurenset. Men, Kystverket sier også at man ikke kan utelukke at selve vraket inneholder miljøgifter. Selskapet "Metall og gjenvinning" sa i august at vraket kan komme til å knekke i to i løpet av kort tid. Med andre ord – dette haster, sier Lysklætt.

– Så høyt statsråd Pedersen måtte komme på banen i denne saken, og de lovnadene hun kom med tatt i betraktning, så er det fortsatt underlig at man ikke viser vilje til å følge opp ved å synliggjøre budsjettmidlene som må brukes i fjerningsprosessen. Jeg håper derfor at regjeringa ikke har planer om å bruke rapporten fra Kystverket som en unnskyldning til videre utsettelse. Murmansk-vraket gjør stor skade der det nå ligger, og jeg oppfordrer regjeringa til å få en fortgang i arbeidet, avslutter Lysklætt.

Se også sak i NRK Sámi Radio og i Nordlys.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**