Lokalt initiativ blir lovforslag

Et initiativ fra Haugesund Venstres Svein Abrahamsen blir nå et privat lovforslag i Stortinget. Rogaland Venstres Gunnar Kvassheim fremmet onsdag i forrige uke et privat forslag til et tillegg i kommuneloven, der kommunene blir pålagt å rapportere miljøstatus i sine årsmeldinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Svein Abrahamsen

Slik miljørapportering er obligatorisk for næringslivet, og Svein Abrahamsen fra Haugesund Venstre tok initiativ til at dette også burde gjelde for det offentlige.
— Den minste pølsebod må rapportere miljøstatus, sier Svein Abrahamsen, — da er det naturlig at også stat og kommuner gjør det samme.

Lovforslaget fra Venstre kommer for sent til at det vil kunne gjelde årsmeldinger for 2008, men derom flertallet i Stortinget vedtar forslaget vil det kunne tre i kraft fra 2009. Dette er likevel ikke til hinder for at den enkelte kommune allerede nå kan vedta å ta med slik rapportering i sine årsmeldinger for 2008.

— Haugeund Venstre vil i løpet av høsten ta initiativ til at Haugesund kommune inkluderer miljørapportering i sin årsmelding for 2008, sier Svein Abrahamsen. — Slik rapportering trenger ikke bli omfattende, men bør blant annet si noe om energibruk, avfallshåndtering, klimagassutslipp og liknende. Det er viktig at vi har oversikt over hvilke effekter den kommunale virksomheten har på miljøet, dersom vi skal kunne gjøre de riktige valg i forhold til f.eks. reduksjon av klimagassutslipp og liknende, sier Abrahamsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**