Park & ride i bakvendtland

– Det er helt vanvittig at Fyllingsdølene må gjøre seg til lovbrytere for å opptre miljøvennlig. Byrådets plan for Park & Ride i Fyllingsdalen hører hjemme i bakvendtland, sier bystyrerepresentant for Venstre og medlem av komite for miljø og byutvikling, Sara Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Sara

– Byrådets argumentasjon om at behovet for park & ride er mindre i Fyllingsdalen siden denne bydelen har et bedre kollektivtilbud en andre bydeler er rett og slett hoderystende. For det første er det mildt sagt behov for forbedret kollektivtilbud også i Fyllingsdalen, men dersom kollektivtilbudet i Fyllingsdalen er godt sammenlignet med andre bydeler burde jo dette være et sterkt argument for å satse på park & ride nettopp i Fyllingsdalen, det vil jo i så fall kunne gi stor miljøeffekt, fortsetter Henriksen.

– Byrådets argument om at det bygges for få boliger i Fyllingsdalen er heller ikke holdbart. Fyllingsdalen er en svært fortettet bydel med et lite veinett sett i forhold til befolkningsantallet. Det er viktig med tanke på fornuftig arealforvaltning og for å redusere lokal luftforurensing å legge til rette for milljøvennlige transportvaner.

– Denne saken viser at 600 park & ride plasser i hele Bergen er alt for lite. Dette sa Venstre klart i fra om når dette antallet ble vedtatt av bystyret ivår.

– Fyllingsdalen må få et skikkelig og fullverdig park & ride anlegg med et betydelig større antall parkeringsplasser en 143 som det nå legges opp til. I tilegg bør det også legges til rette for sykkelparkering i tilknyttning til bussterminalen, såkalt ride & park. Siden avstandene internt i bydelen er små burde dette kunne gi stor effekt, fortsetter Henriksen.

Sara Henriksen

– Jeg kan ikke forstå at Fyllingsdølene skal måtte betale for å benytte park & ride plassene mens dette er gratis i andre bydeler mot at man kjøper busskort. Tror virkelig byrådet at noen først vil leite etter en ledig parkeringsplass en travel morgentime for så betale for plassen og så ta bussen videre? , nei da sier det seg selv at det blir alt for fristende å kjøre bilen rett til sentrum, fortsetter Henriksen.

– Jeg vil nå ta denne saken opp i komite for miljø og byutvikling og be byråden redegjøre for denne nedprioriteringen av Fyllingsdalen, Venstre skal kjempe for at Fyllingsdalen får et skikkelig park & ride anlegg på linje med andre bydeler, avslutter Henriksen.

For ytterligere kommentarer, kontakt Sara Henriksen på tlf: 90 98 14 46.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**