– Krever tiltak mot bruk av tvang

Norge har mer enn 10.000 tvangsinnleggelser i psykiatrien i løpet av ett år. Dette er et høyt tall. En SINTEF-rapport fra juni 2007 har dokumentert at bruk av tvang øker overfor pasientgrupper som psykisk utviklingshemmede, psykisk syke og demente. Norge har ligget på topp i statistikken over bruk av tvang i psykiatrien. Menneskerettighetene brytes i Norge – og særlig i psykiatrien. Det blir også brukt tvang mot rusmiddelmisbrukere, mot psykisk utviklingshemmede og mot demente.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Vera Lysklætt på Venstres landsmøte

– Det er en grunntanke i et samfunn at det er borgerne som skal kontrollere staten og ikke staten som skal kontrollere borgerne. Derfor er tvang som metode uakseptabelt og bør bare brukes i svært spesielle situasjoner. Utgangspunktet for all behandling av pasienter i Norge er at behandlingen skal være frivillig, sier Vera Lysklætt.

– Derfor er tvangsbehandling underlagt restriksjoner og regulert gjennom psykisk helsevernlov. Vi har gode pasientrettigheter, men dette er i liten grad til hjelp for folk som blir utsatt for tvang i psykiatrien så lenge pasientene ikke er i stand til å kjøre en rettsprosess, sier Vera Lysklætt.

Venstre mener følgende må gjøres for å redusere bruk av tvang:

1) Forpliktende handlingsplan for å redusere bruk av tvang som tar utgangspunkt i tiltak gjennomført ved de institusjonene som har greid å trappe ned bruken av tvang
Her kan følgende trekkes frem : Jæren distriktspsykiatriske senter som er drevet av Sanitetskvinnene, og Nordfjord psykiatrisenter som gode eksempler i så måte.

2) Legge til rette for undervisning og undervisningsmateriell for helsepersonell
Venstre fremmet nylig følgende forslag i Stortinget som ble nedstemt av regjeringspartiene 19. juni i år – dvs vi fikk delvis støtte på forslag om bruk av undervisning overfor helsepesonell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**