Endringar i politiske verv på fylkesplan

Rolf Nesheim har meldt flytting og har søkt fritak frå politiske verv i Sogn og Fjordane Venstre. Fylkestingsgruppa har hatt møte og har sendt inn framlegg til Fylkeskommunen til ny etterfølgjar etter Rolf.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Svenn Øvrebø, frå Stongfjorden vert ny fast medlem på Fylkestinget, samt varamedlem i Fylkesutvalet og i Fylkesvalstyret. Innstillinga vil verte handsama av fylkesutvalet 29.10.08 og på Fylkestinget i desember.

Kåre Jarl Langeland frå Bremanger er innstilt til å ta over som fast medlem etter Rolf i hovudutval for kultur.

Rolf har vore engasjert og aktiv i mange år i Sogn og Fjordane Venstre. Rolf er oppvaksen på Askøy, men har budd på Leikanger i 19 år, siste åra som privat næringsdrivande etter å ha arbeidd i 10 år i fylkesadministrasjonen. Han har variert politisk røynsle gjennom å ha vore ordførar i Leikanger og som fylkesleiar i Sogn og Fjordane Venstre.

Han har utført godt arbeid som politikar og har vore ein viktig organisasjonsbyggjar i Sogn og Fjordane Venstre. Vi takkar Rolf for godt utført Venstre-arbeid og ønskjer lukke til vidare i Nordhordland!

Biletet syner dei faste medlemmene på Fylkestinget: Marit Barsnes Krogsæter, Klaus Iversen og Svenn Øvrebø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**