Krever oppfølging av klimaforliket

– Klimaforliket må følges bedre opp enn det Regjeringen har lagt opp til i sitt forslag til statsbudsjett, mener Gunnar Kvassheim (V), leder for Stortingets miljø- og energikomité. — Miljøminister Erik Solheim har store visjoner, men hans store problem er at når han tar fatt på “den rette vei” så følger Regjeringen ikke etter. Det er paradoksalt at Regjeringen i forhandlingene om klimaforliket i Stortinget kategorisk avviste mange tiltak som Solheim nå trekker frem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

 Gunnar Kvassheim utfordrer regjeringen på klima

Gunnar Kvassheim utfordrer regjeringen på klima
Foto: Venstre

Venstres stortingsrepresentanter etterlyser nå Regjeringens oppfølging av klimaforliket på flere områder. Gjennom en spørsmålsaksjon utfordrer representantene ulike statsråder på syv temaområder der klimaforliket ikke har blitt fulgt opp som forutsatt.

– Venstre kommer i høsten med flere tiltak for å møte klimautfordringene, sier Kvassheim. — Dette går blant annet på å få en næringspolitikk som stimulerer til nyskaping, som legger til rette for energieffektivisering og fornybar energiproduksjon.

Gir regjeringen NG
Lavutslippsutvalgets leder Jørgen Randers gav nylig Regjeringen karakteren NG for manglende oppfølging av utvalgets 15 punkt, som Regjeringen for øvrig sa seg enige i. Det mangler i tillegg mye på at klimaforliket blir oppfylt. Venstre kommer til å intensivere trykket for å få Regjeringen til å levere på de 15 punktene fra Lavutslippsutvalget og i klimaforliket.

Miljø, forurensning

Foto: Luth

De syv spørsmålene:
– Oppfølging av klimaforlikets punkt om å opprette et demonstrasjonsprogram for utvikling og introduksjon av nye fornybare energiteknologier offshore.
– Oppfølging av løftet i klimaforliket om å etablere et alternativ til ordningen med grønne sertifikater som er like ambisiøst og virkningsfullt.
– Etablering av ordning med tilbud om energisjekk for boligbygg.
– Fremming av sak om elektrifisering i petroleumsnæringen.
– Oppfølging av arbeidet med forbud mot oljefyring som grunnlast i offentlige bygg og store næringsbygg.
– Oppfølging av klimaforliket om en opptrapping av satsingen over lavenergiprogrammet.
– Oppfølging av klimaforliket om en opptrapping av innsatsen innen klimainformasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**