Stryk i forskningsinnsats

Lønnsøkninger og pensjonskostnader har spist opp mestparten av pakken i høykostlandet Norge. Dermed hviler Regjeringen fortsatt på skjæret på oppløpssida av valgperioden og har strøket i faget forskningsinnsats, sier Roar Sollied i ei pressemelding:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Roar Sollied i bokskapet

Foto: Venstre

Landets høgskoler og universiteter ga Regjeringen urettmessig ros da Regjeringen hadde gitt dem en nominell påplussing med 1,6 milliarder kroner i Statsbudsjettet. Man trodde nemlig at “hvileskjæret” i noen grad skulle rettes opp. Men lønnsøkninger og pensjonskostnader har spist opp mestparten av pakken i høykostlandet Norge. Dermed hviler Regjeringen fortsatt på skjæret på oppløpssida av valgperioden, og vi kan slå fast at Regjeringen har strøket i faget forskningsinnsats, som skulle bringe komptansesamfunnet framover, sier Venstres Roar Sollied.

-Legger man sammen økte skatteinntekter og økt avkastning av pensjonsfondet innenfor handlingsregelen, har denne regjeringen nominelt 200 milliarder mer å rutte med enn avtroppende regjering i 2005. Da burde det også være plass til reell vekst på et hovedsatsingsområde, sier Sollied, som er utdanningspolitiker i Troms og som sentralt deltar i Venstres profilgruppe for utdanning. Som politiker fra nord er han spesielt skuffet over at nordområdesatsingen også uteblir på forskningsområdet, som burde være et av de sentrale satsingsområdene der. -De store utfordringene ligger i klimautviklingen og i havets potensial for mat og medisin. Og da gjelder det faktisk mer enn bare lokal og nasjonal næringspolitikk. Det vil ha global betydning, påpeker Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**