Budsjettbombe for universitetene og høgskolene

På grunn av økte lønns- og pensjonsutgifter står universitetene og høgskolene foran kraftige budsjettkutt. — Det var ingen informasjon om dette da budsjettet ble lagt fram for en måned siden. Aasland reparerer det ene hvileskjæret med å innføre ett til to nye, sier en oppgitt Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Dørum vil nå ha en opprydding og fakta på bordet fra ministeren for forskning og høyere utdanning.
– Departementet kjente til utgiftøkningene før sommeren, da burde statsråd Aasland tatt høyde for dette i statsbudsjettet. Stortinget behandler nå budsjettet for høyere utdanning og forskning, og vi vil ha alle relevante opplysninger i saken, sier Venstres Odd Einar Dørum.

 - Er et hvileskjær for universitetene og høgskolene erstattet av et annet, undrer Venstres Dørum.

– Er et hvileskjær for universitetene og høgskolene erstattet av et annet, undrer Venstres Dørum.
Foto: Håkon Sparre (UMB)

Nytt hvileskjær
Da regjeringen la fram statsbudsjettet ble fanen hevet høyt fordi de rettet opp det såkalte hvileskjæret på 300 mill. kroner. En måned senere viser det seg at universitets- og høgskolesektoren er påført nye budsjettkutt, uten at dette er kommet klart frem fra presentasjonen av Statsbudsjettet og budsjettdokumentene.

– Universitets- og høgskolerådet mener de økte kostnadene ved endrede lønns- og pensjonsutgifter er på 600 mill. Statsråden skriver i brev til meg at det riktige tallet er 440 mill. Uansett blir dette kostnader regjeringen ikke har tatt hensyn til i sitt budsjett, påpeker Dørum.

 - Vi vil ha alle fakta på bordet under budsjettbehandlingen, sier Dørum.

– Vi vil ha alle fakta på bordet under budsjettbehandlingen, sier Dørum.
Foto: Rune Kongsro

Fakta på bordet
Odd Einar Dørum etterspurte pr. brev 23. oktober initiativ fra statsråden for å unngå realnedgang i bevilgningene til universitets- og høyskolesektoren.

– Svaret var ikke oppløftende. Her er det fine ord om dialog med sektoren, mens det vi vil ha er alle fakta på bordet. Dersom Stortinget skal kunne ha en forsvarlig behandling av budsjettet for universitets- og høgskolesektoren, må vi ha en redegjørelse over hva som er de reelle kuttene til forskning og høyere utdanning. Jeg forventer også at statsråd Aasland og Regjeringen er sitt ansvar bevisst for å unngå å påføre universiteter og høyskoler enda flere hvileskjær, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**