– Vil reversere næringsfiendtlige skatteforslag

– Formueskatten er en skatt som rammer private eiere av bedrifter i Norge, mens staten og utenlandske eiere går fri. Derfor er målet for Venstre å fjerne formueskatten på sikt, sier Venstres leder Lars Sponheim i en kommentar til Bergens Tidende i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Feil medisin
– Regjeringens forslag om skjerpelse av formueskatten og heve ligningsverdien på eiendom, er helt feil medisin i den situasjonen hele økonomien nå er i. Når man opplever økonomiske omveltninger, er det enda viktigere enn før med et dynamisk næringsliv der det vokser og skapes i smått og stort. Framtidens velferdssamfunn avhenger av nyskaping, og framtidens arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Og når det nå ligger an til økt arbeidsledighet, hjelper det ingen at terskelen for å skape arbeidsplasser for seg selv og noen flere blir hevet, slik Regjeringen legger opp til, sier en oppgitt Sponheim.

Finans

Foto: Luth

Stort hjerte for småbedriftene
– Vi har ei Regjering som har tatt bedriftene for gitt, fordi alt har gått bra. Venstre har et stort hjerte for landets småbedrifter og deres ansatte, og tiden er nå inne for tiltak som tilrettelegger for disse, fortsetter Sponheim.

Vil reversere Regjeringens skatteforslag
I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2009 vil Venstre foreslå å reversere alle "næringsfiendtlige" skatte-forslag Regjeringen har kommet med. Venstre vil blant annet gi næringslivet skattelettelser gjennom KapitalFUNN-ordning, økte satser i SkatteFUNN og økte avskrivningssatser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**