Slutt å trenere Cornersaken!

– Nå må byråd Lisbeth Iversen avslutte den omstendelige behandlingen av Cornersaken og bidra til å finne en konstruktiv løsning på Møhlenpris. Henning Warloes forsikringer om at byrådet skal bidra til å løse denne saken betyr lite når Iversens byrådsavdeling på sin side ikke bidrar med annet en trenering, sier nestleder i komite for Kultur og Næring og tidligere Idrettsbyråd, Hans-Carl Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


– Der er intet mindre en en skandale hvis banen på Møhlenpris bare kan benyttes til roppen 3 divisjonsfotball grunnet denne “krympingen”, forslaget til løsning Arkitektgruppen CUBUS AS har lagt frem er fornuftig og løser denne floken på en grei og lett håndterlig måte, nå må kommunen og Statens Vegvesen slutte å rote og tilslutte seg denne løsningen, fortsetter Tveit.

Hans-Carl Tveit

– Argumentet til vegvesenet om at veien ved Vitalitetssenteret må ha to fortau holder ikke vann. Trafikken på denne strekningen er ikke så stor at den ikke kan avvikles med bare ett fortau. Når tusenvis av fotgjengere og syklister daglig kan sluses gjennom to meter brede sluser på gamle Nygårdsbro, må det kunne gå fint an å betjene den langt mer beskjedne trafikken ved Vitalitetssenteret med ett fortau, avslutter Tveit.

For ytterligere kommentarer, kontakt Hans-Carl Tveit på tlf: 91 55 98 16

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**