Kva skjedde på årsmøtet

Årsmøtet i Ringsaker Venstre vert halden mondag 18.januar kl.18 i Herredshuset, Moelv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Alhaug takker Andersen

Foto: A.Hovstø

Årsmøte Ringsaker Venstre 2009, Herredshuset Moelv, 18.01.10. kl. 18.00.
Som møteleiar blei Anne Roterud vald, som referent blei Sjur Alhaug vald.
Innkallinga blei meddela på Ringsaker Venstres heimeside – Godkjend
Årsrapport og rekneskap blei gått gjennom og godkjend. 49 på medlemslista.
Representasjon ved Kine Reiersen og Asbjørn Hovstø i styret i Hedmark Venstre.
Kontingenten pr i dag er kr. 350. Forslag: Ingen endring i kontingent, der kr. 150 går til lokallaget – Vedteken
Val – Valkomiteen ved Morten Andersen la fram følgande forslag til val av nytt styre:
Leiar: Sjur J Alhaug
Nestleiar: Anne Johanne Roterud
Politisk nestleiar: Morten Andersen
Kasserer: Haldis Scherpen
Sekretær: Bjørn Øverli
VO (opplæring) og Web (nettredaktør): ungdom
Styremedlem: Lars E Kielland
Enstemmig vald!
Utsendingar til Fylkesårsmøte på Skaslien på Kirkenær i Grue 13. og 14. Februar:
Følgande blei vald:
Anne Johanne Roterud, Haldis Schjerpen, Sjur J Alhaug, Morten Andersen og Lars E Kielland
Som vara til desse blei følgande vald:
Tom Åge Myhren, Stein O Glimsdal, Grethe Skyberg, Bjørn Øverli og Katharina Lerkendal
Nominasjonsnemnd og programkomité blei nedsetten.
Nominasjonsnemnd – Årsmøtet ønsker ei geografisk samansatt nemnd, ein fra kvar ungdomsskolekrins. Vald blei Morten Andersen, Stein O Glimsdal (leiar), Liv Kristin Kongsrud, Marianne Drag og Roger Nilssen.
Styret blir vald som Programkomité og kallar inn til Nominasjonsmøte i samarbeid med nemnda hausten 2010.
Det ble og referert fra Oppmuntringsverkstedet på Elverum i helga. Dette vil me ta op att ved eit seinare høve.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**