Tomtefradeling

Venstre, Frp og Høyre kom i mindretall da kommunestyret behandlet en ankesak fra hovedutvalget (HNK) knyttet til et gårdsbruk på Bø. Sp reddet salgsavtalen med et kompromiss – da Ap og et delt KrF kom i mindretall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Dette er en prinsipielt viktig sak som kommunen holdt på å ødelegge. Et gårdsbruk på Bø har laget salgsavtale med to naboer: Halsne selger til Nybø og Nilsen. Partene var vel fornøyd med avtalene som betyr at jorda på beste måte blir drevet videre. To etablerte bolighus søkes fradelt og dette blir akseptert. Striden i saken kom til å stå om den ene tomtas størrelse. Rådmannen ved jordbrukssjefen argumenterte i sitt saksforelegg politisk ensidig for et standpunkt – uten å veie sakens for og imot: Jordbrukssjefen sa nei til den ene avtalen som ble omstridt. Rådmannen ønsket tomtafradelingen skulle være på kun 1,4 da – avtalen mellom kjøper og selger sier 3,9 da. Hvorfor? Jo, fordi 3,9 da utgjør en naturlig arrondering: Bolighus med opparbeidet hage, garasje, driftsbygning, tun med store trær, og et lite jordstykke for egenproduksjon. I tillegg “trues” den fradelte tomta av sykkel/gangvei som forlenges rundt Bø og vil beskjære den fradelte tomta.
Rådmannen mener at “driftsbygningen er falleferdig” og kan derfor ikke beholdes. Altså skal nabo mot sin vilje måtte kjøpe en løe som han ikke ønsker og som jordbrukssjefen mener er falleferdig… Rådmannen ønsker i tillegg å presse kjøpers jordbruksdrift så nært selger som mulig…
Dette kunne blitt en trist sak hvis jordbrukssjefens nye politikk hadde fått gjennomslag. Selger er nemlig i samsvar med godt innarbeidet praksis i Randaberg, jordvernet blir til og med styrket, og avtalen mellom kjøper og selger kan iverksettes.
Senterpartiet fikk flertall (13-12) for et kompromiss på 2,9 da en teig på 1 da øst for driftsbyngingen ble vedtatt solgt til nabobruk. Flertallet: Frp, Høyre, Venstre og KrFs Leif Egil Torkelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**