Foreslår 11 mill mer til samiske lærebøker og samisk kultur

Venstre mener samisk kunnskaps- og kultursatsing ikke er tilstrekkelig i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2009 og vil derfor styrke dette feltet med samlet sett 11 mill kr mer enn det regjeringa legger opp til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Vera Lysklætt i stortingssalen

Foto: Venstre

I forslag til statsbudsjett for 2009 forslår Venstre at det settes av 5 mill. til produksjon av samiske lærebøker tilpasset Kunnskapsløftet. I tillegg forslår Venstre at det settes av hhv. 3 mill til Samisk kunstmuseum i Karasjok og 3 mill til BeaivvᚠSámi Teáhter i Kautokeino.

-Alt rotet rundt samiske lærebøker kan ikke fortsette. Samiske elever har krav på oppdatert læremateriell i tråd med Kunnskapsløftet. – Derfor foreslår Venstre nå 5 mill mer enn regjeringa til dette formålet for neste år — 3 mill til økt produksjon og 2 mill til bedre vilkår for forfattere av samiske lærebøker, sier Vera Lysklætt.

Skal være nasjonalt teater
-Vi kan heller ikke skyve alt ansvaret for BeaivvᚠSámi Teáhter over på Sametinget slik kulturministeren legger opp til. Det er viktig at vi opprettholder fokuset på at dette skal være et nasjonalt teater for samene i hele Norge, sier Lysklætt som foreslår 3 mill til videre planlegging og etablering av et eget teaterbygg for BeaivvᚠSámi Teáhter i Kautokeino.

-Når det gjelder det Samiske kunstmuseet så står i dag samiske kunstskatter stuet vekk og er i ferd med å råtne bort i dårlige kjellerlokaler. Det haster mao å få på plass et samisk kunstmuseum slik at kunsten blir ivaretatt for ettertida og slik at offentligheten kan få sett den, sier Vera Lysklætt.

3 millioner til Samisk kunstmuseum
De siste 12 årene har det blitt jobbet iherdig for å få etablert et samisk kunstmuseum i Karasjok. Til tross for stor innsats både fra kunstnerorganisasjoner og Sametinget, er et slikt museum fremdeles ikke en realitet og det er derfor svært skuffende at regjeringa i sitt forslag til statsbudsjett for 2009 ikke har avsatt noen midler til dette. Nå foreslår Venstre at det settes av 3 mill til videre planlegging og etablering av et Samisk kunstmuseum i Karasjok, sier Vera Lysklætt.

-Stortingsflertallet har tidligere i denne stortingsperioden bedt regjeringa etablere kunstmuseet i Karasjok i løpet av denne perioden – men regjeringa har altså ikke fulgt dette opp — heller ikke i neste års statsbudsjett, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**