Hvordan skape gode rammebetingelser for sosialt entrepenørskap?

12.11.2008 Torsdag 13. november mellom kl 13 — 17 arrangerer Venstre i samarbeid med en rekke andre organisasjoner et seminar på Stortinget om sosialt entrepenørskap. Innledere er bl.a. investor Johan H. Andresen, direktør i Innovasjon Norge Katinka Grever Leiner og ass. generalsekretær i Venstre Rita Sletner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


For komplett program, se nederst i saken.

Fokus på sosialt entreprenørskap er i en tidlig fase i Norge. Slik var det også med begrepet entreprenør for 10 år siden. Stortingspolitikere går nå inn i en valgkampfase og trenger innspill tilnytenking for å nå velgerne. Finanskrisen i verden rammer befolkningen i Norge på ulike måter. Arbeidsledigheten vil øke.

Muligheter
– En enorm offentlig sektor kan, som en stor bedrift, ikke alltid finne de beste løsningene, så her finnes det muligheter for sosiale entreprenører, både for "profit" og "non-profit", til å starte organisasjoner og bedrifter innen for eksempel utdannelse, helse og omsorg, sier innleder og investor Johan H. Andresen.

Venstre arrangerer seminar om sosialt entrepenørskap.
Venstre arrangerer seminar om sosialt entrepenørskap.

Hender

Foto: Microsoft

Foto: Microsoft
– Den største utfordringen i ett av verdens rikeste land er at over 700.000 mennesker i arbeidsfør alder befinner seg utenfor arbeidslivet. De fleste mottar et minimum av økonomiske ytelser fra staten, men mangler deltakelse i sosiale nettverk, sier medarrangør og innleder Rita Sletner.

Ubrukt potensiale
Det fører til tap av selvverd og skaper økt inaktivitet og sykdom. At mange mennesker står utenfor verdiskapingsprosessen i rike Norge betyr at det er et stort ubrukt potensiale som ikke blir tatt ut til samfunnsnyttig tjeneste.

– I Norge har vi tradisjon for å delegere sosialt ansvar til staten. Nav-reformen har så langt synliggjort hvilke utfordringer samfunnet står overfor. Vi må bort fra klienttankegangen og fokusere på ressursene hvert menneske har, sier Sletner

– Sosialt entreprenørskap handler om å bryte fastlagte vaner og mønstre og gjennom innovative handlinger finne unike løsninger på komplekse problemer i den hensikt at endring skal bidra til å gjøre tilværelsen bedre, sier Sletner.

Program
kl 13.00 — 15.00
Bitten Schei i Mother Courage Erfaringer som sosial entreprenør og nettverkslobbyist
Johan H. Andresen, Eier og konsernsjef i Ferd Ferds Sosiale entreprenører — en hypotese om at vi kan gjøre en forskjell
Rita Sletner, ass. generalsekretær i Venstre Sosialt entreprenørskap som tema i valgkampen?
Ingrid Stange, Leder Formuesforvaltning filantropi /Ashoka Norg Hvordan få til et samarbeid mellom filantroper, politikere og sosiale entreprenører?
Katinka Greve Leiner, Direktør Strategi og kommunikasjon i Innovasjon Norge Trenger Norge sosiale entreprenører?

Gruppediskusjoner kl 15.30 — 17.00
Oppsummeringer i plenum og neste skritt
Møteledere: Christin B. Jørstad og Wenche Wærner
Påmelding Bitten Schei; [email protected] Mobil: 93052850

Arkiv | Utskrift | Del og tips Del og tips
Sentrale nyheter
12.11.2008 Venstre

Venstre med milliardsatsing på miljøvennlig samferdsel
12.11.2008 Venstre

Foreslår omfattende litteratur- og biblioteksatsing
12.11.2008 Venstre

Foreslår milliardløft for forskning og høyere utdanning
12.11.2008 Venstre

Venstre vil skape og sikre arbeidsplasser
12.11.2008 Venstre

Hvordan skape gode rammebetingelser for sosialt entrepenørskap?
Lokale nyheter
12.11.2008 Sør-Trøndelag Venstre

Nominasjonsmøte i Sør-Trøndelag Venstre
12.11.2008 Nord-Trøndelag Venstre

En milliard mer til å bekjempe fattigdom
12.11.2008 Oslo Venstre

Åpner for tilbakekjøp av Sagene bad
12.11.2008 Aust-Agder Venstre

Grønn tråd i Venstres alternative statsbudsjett
11.11.2008 Vest-Agder Venstre

Gunnar Kvassheim til Kristiansand 17.november
11.11.2008 Finnmark Venstre

Foreslår 11 mill mer til samiske lærebøker og samisk kultur
11.11.2008 Telemark Venstre

45 mill til Eidangertunnelen fra Venstre
11.11.2008 Troms Venstre

Fullfinansierer pilotene ved UiT
11.11.2008 Akershus Venstre

– Pengene må følge veiene,
11.11.2008 Telemark Venstre

Stort hjerte for småbedrifter
Søk i nettstedet
Søk i nettstedet

Fyll inn søkeord og trykk søk.
Venstre mener

Vår politikk fra A til Å

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**