Vil øke statusen til politiets fotsoldater

På samme måte som leger kan bli spesialister i allmennmedisin, bør det være mulig for politiets fotsoldater å skape en egen karrierevei, mener Odd Einar Dørum (v).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er stor gjennomtrekk i politiets ordenstjeneste. De fleste forsvinner videre til andre jobber i politietaten etter to-tre år. Det synes Odd Einar Dørum er synd. Han mener utviklingen kan snus ved å skape et kompetansegivende lønnssystem, en karrierevei som øker statusen for politiets fotsoldater.

– Det krever kunnskap å være første politimann på en trafikkulykke og å takle ungdom på rek. Det er også viktig å gjøre de riktige tingene på et drapsåsted og i møte med psykisk syke mennesker. Politifolk i operativ tjeneste er Norges døgnåpne sosialkontor, sier Dørum til Aftenposten.

 Dørum vil øke statusen til ordenspolitiet.

Dørum vil øke statusen til ordenspolitiet.
Foto: hover, sxc.hu

Han ser for seg egne kurs for å videreutvikle kompetansen i ordenspolitiet – og at eksempelvis en periode som spaner i Oslo politiets gjengprosjekt kan gi et lønnsløft.

– Initiativet kan komme fra toppledelsen i Politidirektoratet som har fullmakt til å bygge status i de forskjellige deler av politiet, gjerne først som et prøveprosjekt i Oslo politidistrikt, sier Dørum.

Støtte fra politiforbundet
Leder Sigve Bolstad i Oslo politiforening sier Dørum gir en presis virkelighetsbeskrivelse av politiets førstelinje på gaten og mener forslaget kan gi en langt bedre polititjeneste.

– Politistudentene uteksamineres topp motivert for å gjøre en god jobb, men intet sted brytes pågangsmotet raskere ned enn i Oslos gater. Gjennomsnittsalderen på de ansatte i ordenspolitiet er en skam og en kreftbyll som ikke forsvinner uten et slikt kraftfullt initiativ. Nå forsvinner noen politifolk til stillinger i det private eller andre statlige institusjoner, sier Bolstad til Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**