Venstre sier ja til EUs tjenestedirektiv

For Venstre representerer tjenestedirektivet et viktig steg på veien mot kunnskapssamfunnet. Det er kunnskap og kompetanse som vil være Norges fremste konkurransefortrinn i fremtiden, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er ikke alle saker som har vært gjennom en like grundig vurdering og konsekvensutredning som EUs tjenestedirektiv. Konklusjonene for Norges del er entydige: Direktivet vil ha få, om noen, følger for arbeidere i Norge og våre borgeres forbrukerrettigheter.

 Venstre sier ja til EUs tjenestedirektiv.

Venstre sier ja til EUs tjenestedirektiv.

– Vi har allerede et godt arbeidstakervern, og sterke forbrukerrettigheter. Direktivet svekker ikke noen av disse, sier fungerende parlamentarisk leder Trine Skei Grande.

Solidaritet
Derimot er det liten tvil om at direktivet vil føre til klare forbedringer i andre europeiske land.

– I solidaritet med arbeiderne i disse landene er det all grunn til å være positiv til direktivet. Når direktivet i tillegg er positivt og nødvendig for våre store og voksende tjenesteytende næringer, er ikke Venstre i tvil om at Norge bør innføre det, sier Skei Grande.

– I solidaritet med arbeiderer i andre land og som en håndsutrekking til våre tjensteytende næringer sier Venstre ja til EUs tjenestedirektiv ,avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**