Vil ha likebehandling av barnehager

– I Venstres alternative statsbudsjett for 2009 foreslår vi å starte opptrappingen av den økonomiske likebehandlingen mellom private og kommunale barnehager. Det skal ikke være tvil om man på sikt skal ha full økonomisk likebehandling, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I forrige uke la Venstre frem sitt alternative statsbudsjett for 2009. Hovedprofilen i budsjettforslaget er en målrettet satsing på det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet, forskning, miljøvennlig samferdsel og fattigdomsbekjempelse blant barn og unge. I tillegg foreslår Venstre diverse tiltak innenfor barnehagesektoren, herunder økt grad av økonomisk likebehandling mellom private og kommunale barnehager.

Gradvis opptrapping
– Det er åpenbart nødvendig med en gradvis opptrapping slik at man på sikt vil oppnå full økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager. Som et første ledd i opptrappingen foreslår vi derfor å bevilge 134 mill. kroner til økt økonomisk likebehandling mellom private og kommunale barnehager. Forslaget innebærer at private barnehager vil få minst 87 prosent av det tilsvarende kommunale barnehager mottar i offentlige tilskudd, sier Skei Grande.

Rekruttering og kompetanse
– Jeg er også svært opptatt av de store rekrutteringsutfordringer vi står overfor i barnehagesektoren, og mener at tilfredsstillende pedagogisk dekning er avgjørende for kvaliteten i barnehagene. I budsjettet foreslår vi derfor å bevilge 25 mill. kroner til en rekrutterings- og kompetansehevingspakke for å øke antallet kvalifiserte førskolelære. I tillegg ønsker Venstre — i tråd med vår øvrige satsing på forskning — å bevilge 10 mill. kroner til FoU-tiltak innenfor barnehagesektoren, sier Skei Grande.

Oppholdsbetaling
Etter Venstres mening må det være moderate priser for oppholdsbetaling i barnehager, men plass til alle, god kvalitet og økt økonomisk likebehandling mellom private og kommunale barnehager må prioriteres foran lavere pris.

-I vårt alternative budsjett foreslår vi derfor at oppholdsbetalingen i barnehager justeres i tråd med den generelle prisveksten – akkurat som de rødgrønne gjorde i 2007. Oppholdsbetalingen vil etter vårt forslag være på 2430 kr. per måned, avslutter Skei Grande.

Les hele Venstres alternative budsjett for 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**