– Trenger dialog og systematisk løft

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) besøkte denne uken Politiets Fellesforbunds landsmøte på Røros. – Politiet har et godt omdømme i Norge. Det er det ingen tvil om, og det er det viktig å holde på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Odd Einar Dørum ber justisministeren innlede dialog med partene i konflikten.

Odd Einar Dørum ber justisministeren innlede dialog med partene i konflikten.
Foto: Rune Kongsro

– Jeg tar signalene fra politidistriktene og forstår at politiets driftsbudsjetter er for knappe. Det er alvorlig, mener Venstre-politikeren. — Det er bra at justisministeren foreslår ekstrabevilgninger slik også Venstre har foreslått i vårt alternative budsjett. Men sektoren trenger også et mer systematisk løft.

Forventer svar til Revidert Nasjonalbudsjett
– Min oppfordring og forventning til justisminister Storberget er at han setter seg ned med politimyndigheter og fagorganisasjoner for å drøfte driftssituasjonen i politidistriktene, finne gode løsninger og komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag, senest i revidert nasjonalbudsjett til våren. Det er gjennom konstruktiv dialog som metode at slike utfordringer som politiet har i dag, løses.

Ingen forhandlinger utenom forhandlingene
Når det gjelder påstandene om ulovlige aksjoner i politiet, stiller den tidligere justisministeren seg uforstående til at politiet tror de kan få gjennomslag for lønnsøkninger midt i en tariffperiode. Dørum oppfordrer i stedet partene i denne konflikten – både politiledelse, justisledelse og fagforeninger – til å sette seg sammen slik at de kan få en felles virkelighetsbeskrivelse. – Det vil kunne gi et utagangspunkt for alle senere runder etter arbeidslivets spilleregler.

 Venstre vurderer å øke opptaket til Politihøyskolen ytterligere.

Venstre vurderer å øke opptaket til Politihøyskolen ytterligere.
Foto: Venstre

Bemanning
Odd Einar Dørum har tro på at regjeringen følger opp Venstres forslag om å gjennomgå driftssituasjonen og øke bemanningen. – Regjeringen har foreslått å øke opptaket til Politihøyskolen til 552 elever. Jeg vurderer om tiden er inne for å øke enda mer, til 700 fra 2010, sier Dørum. – I tillegg må det utføres en systematisk satsing på sivile stillinger i politiet for å utføre oppdrag man ikke trenger uniform for å gjøre, samt å inkludere seniorer som har lang erfaring med politiarbeid.

Karriereveier og kompetanseheving
På samme måte som leger kan bli spesialister i allmennmedisin, bør det være mulig for politiets fotsoldater å skape en egen karrierevei, mener Dørum. – Man bør sette seg mål om å lage bedre karriereveier og styrke politiyrket karrieremessig. Utviklingen kan snus ved å skape et kompetansegivende og statushevende lønnssystem. Det krever kunnskap å være første politimann på en trafikkulykke og å takle ungdom på rek. Det er også viktig å gjøre de riktige tingene på et drapsåsted og i møte med psykisk syke mennesker. Politifolk i operativ tjeneste er Norges døgnåpne sosialkontor, sier han, og åpner for eksempel for egne kurs for å videreutvikle kompetansen i ordenspolitiet – og at eksempelvis en periode som spaner i Oslopolitiets gjengprosjekt kan gi et lønnsløft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**